Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Axiální posunutí

Ve většině aplikací, kde musí být uvažována tepelná roztažnost hřídele, aniž by došlo k vyvolání axiálního zatížení v ložiscích, se běžně používá systém axiálně vodicího/volného ložiska.
Ložisko v axiálně vodicí poloze musí být schopné vést hřídel axiálně v obou směrech. V aplikacích obráběcích strojů lze použít sadu kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem nebo dvojici axiálních kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem.
Axiálně volné ložisko musí být schopno přenášet posunutí vlivem tepelné roztažnosti hřídele. Válečková ložiska se pro tento účel dobře hodí, protože mohou přenášet posunutí hřídele vzhledem k tělesu uvnitř ložiska (obr. 1). To umožňuje namontování ložiska s přesahem na vnitřním i vnějším kroužku.
Pokud se používá sada spárovaných kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem v axiálně volné poloze, musí být buďto vnitřní nebo vnější kroužky uloženy tak, aby se mohly posouvat na hřídeli nebo v tělese. Uložení s vúlí má ale nepříznivý vliv na tuhost systému.
SKF logo