Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zatížení

Při volbě vysoce přesných ložisek SKF pro vysokootáčkové aplikace není vypočtová trvanlivost (a tedy i základní únosnost) běžně omezujícím faktorem. Rozhodujícími faktory jsou jiná kritéria jako je tuhost, velikost požadovaného vývrtu duté hřídele, řezná rychlost obrábění a přesnost.
Při volbě typu ložiska představuje důležité hledisko velikost a směr zatížení.

Radiální zatížení

Vysoce přesná válečková ložiska mohou přenášet vyšší radiální zatížení než kuličková ložiska stejné velikosti. Nejsou schopna přenášet axiální zatížení, ale mohou snášet omezenou velikost axiálního posunutí mezi vnitřním a vnějším kroužkem, protože v závislosti na provedení ložiska je buď vnitřní nebo vnější kroužek bez vodicích přírub.

Axiální zatížení

Obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady BTW a BTM jsou navržena pouze pro přenášení axiálních zatížení v libovolném směru. Sady kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem také představují vhodné řešení, především pro vysokootáčková uložení.
Pro uložení s velkými ložisky nebo uložení, na něž působí velmi velká axiální zatížení, jsou doporučována speciální jednosměrná axiální kuličková ložiska nebo axiální válečková ložiska. Podrobnější informace o těchto speciálních ložiscích vám sdělí techniko-konzultační služby SKF.
Pokud má být zajištěno, že na axiální ložisko bude působit pouze axiální zatížení, měl by být tělesový kroužek uložen v tělese s radiální vůlí.

Kombinovaná zatížení

Kombinované zatížení se skládá ze současně působícího radiálního a axiálního zatížení (obr. 1). Velmi účelný způsob přenášení kombinovaných zatížení je použití takových typů ložisek, která mohou přenášet jak radiální, tak axiální zatížení.

Takové vlastnosti mají dále uvedená vysoce přesná ložiska:

  • kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady 718, 719, 70 a 72
  • jednosměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady BSA a BSD
  • obousměrná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady BEAS a BEAM
  • axiální-radiální válečková ložiska řady NRT

Schopnost ložiska přenášet axiální nebo radiální zatížení je určena stykovým úhlem α (obr. 1). Ložisko se stykovým úhlem 0° může přenášet pouze čistě radiální zatížení. Jak se zvětšuje stykový úhel, tím se úměrně zvyšuje axiální únosnost. Když stykový úhel dosáhne hodnoty 90°, ložisko se stane čistě axiálním ložiskem a je schopno přenášet pouze axiální zatížení. Schopnost otáček je ale nepřímo úměrná stykovému úhlu, což znamená, že čím je stykový úhel větší, tím jsou dosažitelné otáčky nižší.

Axiální-radiální válečková ložiska přenášejí axiální a radiální složky kombinovaného zatížení samostatnými řadami válečků vůči sobě kolmých.
V aplikacích, kde jsou kombinovaná zatížení s velmi vysokou axiální složkou, mohou být radiální a axiální zatížení přenášena samostatnými oddělenými ložisky.
SKF logo