Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Přesnost

Přesnost valivých ložisek je vyjádřena třídami přesnosti, které určují přesnost chodu a přesnost rozměrů. Tabulka 1 obsahuje porovnání tříd přesnosti používaných společností SKF a ostatními standardizačními organizacemi.
Většina vysoce přesných ložisek SKF se vyrábí v třídách přesnosti P4A, P4C nebo SP. Standardní a volitelné třídy přesnosti vysoce přesných ložisek SKF jsou uvedeny v tabulce 2.
Každá kapitola příslušného výrobku poskytuje informace o třídách přesnosti, ve kterých jsou daná ložiska vyráběna.

Přesnost chodu

Přesnost chodu hřídelového systému závisí na přesnosti všech dílů systému. Přesnost chodu ložiska ovlivňuje zejména přesnost tvaru a polohy oběžných drah na ložiskových kroužcích.
Při volbě příslušné třídy přesnosti určitého ložiska představuje obvykle pro většinu uložení určující hledisko maximální radiální nebo axiální házení (v závislosti na typu ložiska) vnitřního kroužku.
Diagram 1 porovnává relativní hodnoty maximálního radiálního házení vnitřního kroužku různých tříd přesnosti.

Rozměrová přesnost

Přesnost hlavních rozměrů ložiska a jeho souvisejících součástí je velice důležitá pro dosažení odpovídajícího uložení. Uložení mezi vnitřním kroužkem ložiska a hřídelí nebo vnějším kroužkem ložiska a tělesem ovlivňují vnitřní vůli nebo předpětí namontovaného ložiska.
Válečková ložiska s kuželovou dírou mají poněkud větší přípustné úchylky rozměrů, než mají jiné typy vysoce přesných ložisek. Je to způsobeno tím, že vůle nebo předpětí se nastavuje při montáži nasunutím vnitřního kroužku na kuželovou úložnou plochu.
SKF logo