Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Tuhost

Pro aplikace v obráběcích strojích má tuhost vřetena zásadní význam, protože velikost pružné deformace při působícím zatížení silně ovlivňuje produktivitu a přesnost stroje/nástroje. Ačkoli tuhost systému závisí na tuhosti ložisek, projevuje se i vliv dalších faktorů včetně vyložení nástroje, jakož i počet a poloha ložisek.
Faktory, které určují tuhost ložisek, zahrnují:
 • Typ valivého tělesa
  Válečková ložiska mají vyšší tuhost než kuličková ložiska. Keramická valivá tělesa mají vyšší tuhost než tělesa z ocele.
 • Počet a velikost valivých těles
  Větší počet valivých těles s menším průměrem zvyšuje stupeň tuhosti.
 • Stykový úhel
  Pokud se stykový úhel blíží úhlu zatížení, je výsledná tuhost vyšší.
 • Vnitřní konstrukce
  Těsná oskulace u kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem má za následek vyšší stupeň tuhosti.
Pro aplikace, které vyžadují vysokou radiální tuhost, představují válečková ložiska zpravidla nejlepší volbu. Je však také možné použít kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s minimálním stykovým úhlem.
Pro aplikace, kde je požadován vysoký stupeň axiální tuhosti, jsou velmi vhodná axiální kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s velkým stykovým úhlem. Tuhost lze zvýšit předpětím, které však může omezovat přípustné otáčky.
Další informace o tuhosti systému a tuhosti ložisek jsou uvedeny v části Tuhost systému.
SKF logo