Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Otáčky

Dosažitelné otáčky vysoce přesných ložisek závisejí především na typu ložiska, provedení a použitém materiálu, jakož i na druhu a velikosti zatížení a dále na mazivu a způsobu mazání. Pro přípustné otáčky představuje další omezení provozní teplota.
Uspořádání vysoce přesných ložisek ve vysokorychlostních aplikacích vyžaduje ložiska, která vytvářejí minimální tření a třecí teplo. Pro tyto aplikace se nejlépe hodí vysoce přesná kuličková ložiska s kosoúhlým stykem a válečková ložiska. Pro velmi vysoké otáčky může být nutné používat hybridní ložiska (ložiska s keramickými valivými tělesy).
Ve srovnání s jinými vysoce přesnými typy ložisek umožňují kuličková ložiska s kosoúhlým stykem dosáhnout nejvyšších otáček. Diagram 1 porovnává relativní schopnost otáček kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem SKF různých řad. Podrobnější informace o ložiskových řadách uvádí Systém označení.
Axiální ložiska nemohou umožňovat tak vysoké otáčky jako radiální ložiska.
Všeobecně platí zásada, že pokud chceme dosáhnout vyšších otáček, je nutno počítat s určitou ztrátou tuhosti.
Další informace o dosažitelných otáčkách uvádí část Otáčky.
SKF logo