Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Dosažitelné otáčky

Dosažitelné otáčky uvedené v tabulkové části jsou směrné hodnoty, které platí za následujících podmínek:
  • úložné plochy hřídele a díry tělesa jsou obrobeny na doporučený průměr a geometrické tolerance (→ Doporučená uložení na hřídeli a v tělese)
  • lehká zatížení (P ≤ 0,05 C)
  • dobrý odvod tepla z ložisek
  • vhodné mazivo a způsob mazání
  • kuličková ložiska s kosoúhlým stykem s malým předpětím vyvozeným pružinami
Hodnoty uvedené v tabulkové části pro mazání plastickým mazivem mohou být dosaženy náplní příslušného množství vhodného, vysoce kvalitního plastického maziva s měkkou konzistencí.

Hodnoty uvedené v tabulkové části pro mazání olej-vzduch mohou být přizpůsobeny pro ostatní metody mazání olejem. Lze pro to použít následující korekční součinitele:

  • 0,3 až 0,4 pro mazání olejovou lázní
  • 0,95 pro mazání olejovou mlhou

Otáček přesahujících dosažitelné otáčky pro mazání olej-vzduch uvedené v tabulové části je možno dosáhnout, když se použije systém mazání vstřikováním s oběhem oleje a chladičem oleje.

Další informace poskytnou na vyžádání technicko-konzultační služby SKF.

SKF logo