Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Jednotka mazání vysoce přesných ložisek SKF

Zlepšená spolehlivost, ziskovost a snížený dopad na životní prostředí

Jednotka mazání vysoce přesných ložisek SKF
Za účelem splnění stále rostoucích požadavků na výkonnost u vysokootáčkových
přesných aplikací SKF vyvinula Jednotku mazání vysoce přesných ložisek pro použití se systémem mazání olej-vzduch u vysokootáčkových aplikací. Tento systém umí nejen zjednodušit nové konstrukce vřeten, ale také zlepšit výkonnost stávajících konstrukcí.
Toto vysoce účinné řešení zlepšuje průtok maziva a snižuje ohřívání ložisek třecím teplem, což jim umožňuje být v provozu při otáčkovém čísle až přibližně 2,5-3 miliony n dm. Snížením provozních teplot a zlepšením průtoku směsi olej-vzduch lze také snížit spotřebu oleje a hlučnost.

Výhody systému mazání olej-vzduch

Rychlost otáčení, při které ložisko dosahuje své mezní provozní teploty, závisí převážně na teplu vytvářeném v ložisku (třecí teplo) a množství tepla, které lze z ložiska odvést pryč. Jedním způsobem snížení třecího tepla, zvláště v ložiscích, je zajistit, že se do všech nezbytných součástí dostane správné množství vhodného maziva.
Mnoho vysokootáčkových aplikací lze mazat plastickým mazivem. Jak však dochází ke zvyšování otáček a výsledného třecího tepla, plastické mazivo se obvykle nahrazuje systémem mazání olejem.
Velmi vysokootáčkové aplikace obecně vyžadují přesný systém dodávání maziva: přesné množství oleje požadovaného pro vhodné mazání ložiska je nepřetržitě dodáváno systémem mazání olej-vzduch a tím se minimalizuje tření a provozní teplota.
Systém mazání olej-vzduch poskytuje následující výhody:
  • zvyšuje dosažitelné otáčky ložiska
  • snižuje třecí moment a spotřebu energie
  • snižuje dopad na životní prostředí
  • snižuje spotřebu maziva
  • maximalizuje účinnost maziva
  • přetlak v tělese prakticky odstraňuje vnikání nečistot.


Nižší provozní teploty

SKF porovnala nárůst teploty u Jednotky mazání vysoce přesných ložisek SKF s jinými běžně používanými alternativami. Výsledky vysokootáčkových zkoušky ukázaly, že Jednotka mazání vysoce přesných ložisek SKF byla schopna snížit provozní teploty o 10 až 15 %.

Aplikace

Jednotky mazání vysoce přesných ložisek SKF mohou prodloužit provozní trvanlivost ložiska a umožňují zvýšení provozních otáček u vysokootáčkových aplikací, jako jsou obráběcí centra, frézky, brusky pro vnitřní broušení a vřetena pro vrtání desek tištěných spojů.
Jednotka funguje na vysokootáčkových vřetenech se systémem mazání olej-vzduch, v horizontální i vertikální poloze.

Sortiment

Jednotka mazání vysoce přesných ložisek SKF
Jednotka mazání vysoce přesných ložisek SKF se skládá ze sady přesně spárovaných rozpěrných kroužků a
vysoce přesného vysokootáčkového jednořadého kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem řady 70 .. E (rozměrová řada ISO 10) se stykovým úhlem 15 nebo 18°.
Jednotky jsou k dispozici pro průměry hřídelí od 30 do 70 mm.
K dispozici jsou celoocelová ložiska a hybridní ložiska, která mají ocelové kroužky a kuličky vyrobené z nitridu křemíku ložiskové kvality. Kuličky z nitridu křemíku (keramické) jsou podstatně lehčí a tvrdší než ocelové kuličky, a proto se hybridní ložiska vyznačují vyšší tuhostí a pracují s podstatně vyššími otáčkami než srovnatelně velká celoocelová ložiska.
Jednotky mazání vysoce přesných ložisek SKF jsou určeny výhradně pro následující uložení ložisek řady 70 .. E:
  • jednotlivé univerzálně párovatelné ložisko
  • sada dvou ložisek uspořádaných v tandemu
  • sada dvou ložisek uspořádaných zády k sobě (do "O")

Uložení ložisek mohou být různých typů: jednotlivé nebo v tandemu s předpětím vyvozeném pružinou, zády k sobě (do "O") s pevným předpětím.
SKF logo