Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Registrujte svůj výrobek

Proč je registrace vašich výrobků důležitá?

Získáte technickou podporu

SKF nabízí svým zákazníkům technickou podporu ke všem registrovaným výrobkům bezdemontážní diagnostiky. Služby technické podpory se liší v závislosti na výrobku. Chcete-li co nejlépe využít svou investici, seznamte se s možnostmi technické podpory.

Chraňte své investice

SKF nabízí různé plány podpory výrobků, které chrání vaše investice do technologií. Další informace naleznete na stránce Plány podpory výrobků.

Prokažte svoje vlastnictví

Vaše údaje uchováváme v našich záznamech, abychom vám mohli pomoci formou technické podpory, služeb zákazníkům nebo prokazování vlastnictví.

Svůj výrobek můžete zaregistrovat pomocí formuláře registrace výrobku bezdemontážní diagnostiky kliknutím sem.


Poznámka:
K odeslání formuláře registrace výrobku bude použit váš výchozí e-mailový program. Pokud se při odesílání formuláře pomocí výše uvedeného odkazu váš e-mailový program úspěšně nespustí, zašlete za účelem registrace výrobku níže uvedené informace na adresucsg-usa@skf.com.
 • Jméno
 • E-mailová adresa
 • Společnost
 • Adresa
 • Telefonní číslo
 • Jméno a e-mailová adresa osoby odpovědné za IT
 • Jméno a e-mailová adresa osoby odpovědné za hardware
 • Modelové číslo výrobku
 • Sériové číslo výrobku
 • Počet výrobků
 • Primární umístění výrobku a společnost, která jej používá (pokud se liší od výše uvedených údajů)
 • Chcete být zařazeni do seznamu adres pro zasílání informací o našich nových produktech?

SKF logo