Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Baker WinAST

Automatizovaný systém pro testování statorů

Baker WinAST s testovacím přípravkem
Výrobci statorů, cívek, alternátorů, rotorů a dalších typů vinutí potřebují pokročilé, spolehlivé a osvědčené systémy testování. Automatizovaný systém pro testování statorů SKF Baker WinAST umožňuje provádět běžné provozní elektrické testy pomocí jednoho zakázkově sestaveného testovacího přístroje.

Systém standardně nabízí vysokopotenciálové testy, testy rázovou vlnou a odporové testy s kompenzací teploty. Volitelnou funkcí je test směru otáčení pro testování statorů a budicích cívek. Každý tester je z velké části sestaven na míru podle požadavků zákazníka. Jeho možnosti proto nejsou omezeny na výše uvedené testy a k dispozici jsou i další funkce. Další informace vám sdělí centrum bezdemontážní diagnostiky SKF ve Fort Collins na čísle 970-282-1200. Můžete také zaslat dotaz na adresu salesEMCM@skf.com.

Použití systému Baker WinAST

Systémy Baker WinAST umožňují testovat nejen výrobky, ale také výrobní procesy. Monitorování trendů ve výrobním procesu umožňuje předvídat problémy. Systém Baker WinAST se liší od jiných systémů pro testování vinutí svým vysoce citlivým, počítačově řízeným testováním a softwarem pro analýzy a vytváření zpráv. S počítačem Baker WinAST je testování prakticky automatické.
  • Snadné použití: Za účelem testování vinutí je vytvořen hlavní datový soubor. V systému s ručním vkládáním obsluha pouze spouští jednotlivé testy z testovacího přípravku. Po dokončení každého testu je na obrazovce a na řídicím panelu operátora jasně zobrazeno, zda byl test úspěšný či neúspěšný. Systém Baker WinAST lze integrovat do plně automatizované linky s automatizovanými přípravky a komunikačním rozhraním pro jednotku PLC (nebo hostitelský počítač).
  • Není třeba vzorové vinutí: Při běžných provozních testech není třeba připojovat vzorové vinutí. Obsluha nemusí při změně modelu nastavovat testovací napětí ani prahové hodnoty, což vede k úspoře času. Parametry testu jsou naprogramovány v hlavním datovém souboru. Programování modelů vinutí je záležitostí několika minut. Program Baker WinAST lze snadno ovládat pomocí rozbalovacích nabídek. Obsluha je vyzvána k zadání všech potřebných informací. Definované hodnoty jsou natrvalo uloženy do hlavního souboru. Následné testování probíhá automaticky podle hlavního souboru.
  • Stejnosměrné a střídavé testy Při střídavých vysokopotenciálových testech využívá systém Baker WinAST detekci oblouku umožňující zjistit zkraty na kostru nebo mezi závity, které by při použití technik založených na měření průměrného proudu mohly zůstat neodhaleny. Přístroj je rovněž vybaven funkcí kapacitní kompenzace. Ta měří odporovou složku svodového proudu, nikoli jen celkový proud. Stejnosměrné vysokopotenciálové testy kontrolují neporušenost izolace pomocí vysokého stejnosměrného napětí. Svodový proud se měří v mikroampérech místo miliampérů.
  • Test rázovou vlnou: Test rázovou vlnou zjišťuje problémy s izolací mezi závity, cívkami a fázemi vinutí. Testy rázovou vlnou mohou detekovat i další závady, které mění indukčnost cívek, jako je nesprávně žíhaná lamelová ocel a obrácené vinutí. Test rázovou vlnou může také odhalit výboje způsobené slabou izolací.
  • Odporový test: Odporový test umožňuje odhalit nesprávné počty závitů, nesprávná zapojení, chybně označené přívody a nesprávný průměr vodičů. S použitím konektorů Kelvin jsou testy nízkoodporových vinutí přesné a opakovatelné. Naměřené hodnoty odporu jsou upraveny v závislosti na teplotě vzhledem k ekvivalentní hodnotě odporu při teplotě 25 °C (77 °F).
  • Směr otáčení: Volitelný test směru otáčení slouží pro testování statorů. K dispozici jsou indukční snímače a snímače využívající Hallův efekt. Tento test také v některých případech dokáže zjistit nesprávné zapojení.

Zprávy a statistiky

Zprávy lze zobrazit na monitoru, vytisknout, uložit na disketu či pevný disk nebo odeslat pomocí počítačové komunikační sítě. Informace ve zprávách a grafech mimo jiné obsahují průměrné hodnoty, směrodatné odchylky a záznamy o závadách.

Testovací přípravky

Všechny systémy Baker WinAST pro statické analýzy motorů jsou vybaveny standardním ovládacím panelem, bezpečnostním blokovacím spínačem a krokosvorkami (pokud nejsou požadovány volitelné testovací přípravky). K dispozici je široká řada testovacích přípravků s jednou a dvěma stanicemi. Kromě toho lze sestavit zakázkové testovací přípravky podle specifikací vinutí. Podrobnější informace o testovacích přípravcích vám poskytne místní zástupce společnosti SKF.

Vysokonapěťová varianta systému WinAST

Pro testování cívek s nízkou indukčností a statorů motorů s výkonem nad 500 kilowattů nebo střídavým napětím vyšším než 575 V je k dispozici vysokonapěťová verze systému Baker WinAST. Bližší informace o tomto nástroji naleznete v technických listech.
SKF logo