Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém CMPT CTU

Monitorování pro nepřetržitou detekci závad

Online monitorovací systém CMPT CTU umožňuje připojit až 64 jednotek CMPT CTU k jednomu obslužnému terminálu (CMPT HMI, obr. 1). Každá jednotka CMPT CTU nepřetržitě analyzuje celkové úrovně vibrací a teploty. Když dojde k alarmu, CMPT CTU okamžitě zahajuje komunikaci. Terminál zobrazuje seznam alarmů včetně protokolu alarmových událostí a potvrzení protokolu alarmů obsluhou.

Terminál můžete přizpůsobit zobrazením procesů a informací o alarmech pro jednotlivé projekty a zákazníky.
  • Možnost přidání výstupních relé
  • Připojení terminálu CMPT HMI k jednotce PLC pro výměnu dat
  • Přenos alarmových událostí pomocí rozhraní OPC, zpráv SMS nebo e-mailu

Systém CMPT CTU se snadno instaluje a po nastavení úrovně alarmů stačí obsluze jen základní znalosti.

Rozšíření funkcí CTU o systém řízení mazání

Mikroprocesorové řídicí centrum SKF ST-1240 (obr 2) můžete použít pro mazací systémy SKF DuoFlex, SKF MonoFlex a SKF ProFlex k řízení dvou samostatných mazacích kanálů nebo mazacích systémů. Kromě řízení mazání může centrum také integrovat funkce detekce závad stroje. K centru řízení mazání lze připojit až deset jednotek CMPT CTU.

Zobrazovací jednotka centra mazání

Centrum mazání slouží k následujícím účelům:
  • Zobrazení teploty a zpracovaných signálů vibrací
  • Nastavení prahových hodnot alarmů
  • Upozorňování na alarmy (vizuálně a pomocí relé)
  • Zobrazení vývoje vibrací a teploty

Každá jednotka CTU má samostatné stránky pro zobrazení stavu a nastavení. Naměřené hodnoty teplot a vibrací jsou ukládány do paměti mazacího centra pro potřeby sledování vývoje s možností zobrazení denního a měsíčního grafu teplot a vibrací.

Sady CMPT CTU

Sady CMPT CTU jsou systémy detekce závad pro všeobecné aplikace, například ventilátory, čerpadla, převodovky a elektromotory. Základem systému je jednotka detekce závad (CMPT CTU) a modul alarmů a displeje (CMPT DCL). Standardní polykarbonátová skříň je vybavena okénkem, přes které jsou zřetelně viditelné jednotlivé součásti. Součástí dodávky je rovněž napájecí zdroj pro jednotky CMPT CTU a CMPT DCL.
SKF logo