Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Rozpěrné diskové spojky

Spojky KD21 (obr. 1) jsou navrženy pro zařízení se středně vysokými a velmi vysokými výkony, které vyžadují poměrně malé vzdálenosti konců hřídelů. Díky minimálnímu počtu dílů představuje disková spojka hospodárné řešení pro aplikace s rozpěrným dílem. Spojky větší velikosti řady KD21 jsou určeny pro větší stroje s vysokým výkonem.
Vyrobená spojka splňuje standardně AGMA Class 9.
SKF logo