Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Pružné spojky montované metodou tlakového oleje

Metoda tlakového oleje SKF použitá k montáži pružných hřídelových spojek

Využití principu metody tlakového oleje SKF k montáži pružné hřídelové spojky umožňuje dosáhnout na hladkých válcových hřídelích uložení s přesahem, které může přenášet vysoké točivé momenty.
Na hřídelích není nutné vyrábět drážky pro pero, drážky, ani kuželové plochy, a tedy lze použít hřídele menších průměrů, které mají nižší hmotnost.
Montáž a demontáž lze provést rychle a snadno, není zapotřebí vedlejší nářadí s výjimkou soupravy s čerpadlem.

Princip

Spojka pracuje na stejném principu jako SKF spojky OK, tzn. vnější pouzdro se silnější stěnou (v tomto případě náboj pružné spojky) a vnitřním kuželem se posouvá po tenkostěnném vnitřním pouzdru s vnější kuželovou plochou. Mezi pouzdra je vstříknut olej, který v podstatě odstraní tření mezi kuželovými plochami. Další informace naleznete v části Spojky OK.
Spojky jsou opatřeny vestavěnou hydraulickou jednotkou, která vyvodí tlak oleje potřebný k posunutí náboje pružné spojky na vnitřním pouzdru.
SKF logo