Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zubové spojky

Zubové spojky, které jsou torzně tuhé, jsou dodávány ve dvou provedeních – plně pružné a pružně-tuhé. Plně pružná spojka se skládá ze dvou nábojů s externím ozubením a dvou vnějších pouzder s vnitřním ozubením. Je to univerzální spojka pro všechny druhy aplikací a přizpůsobuje se všem typům nesouososti (úhlové, rovnoběžné a kombinované) a rovněž přenáší velké axiální momenty. Na stroje, ložiska, těsnění a hřídele tedy nepůsobí přídavné síly, které jsou v některých případech velmi vysoké. Přídavné síly jsou vyvolány nevyhnutelnou nesouosostí, která je zpravidla způsobena tuhými hřídelovými spojkami.
Pružně-tuhá spojka se skládá z pružné ozubené poloviny a tuhé poloviny. Spojka nekompenzuje rovnoběžnou nesouosost hřídelí, ale přizpůsobuje se úhlové nesouososti. Tento typ spojek je určen především pro aplikace s “plovoucí hřídelí”.
Všechny velikosti 010 – 070 mají soudečkový zub s úhlem tlaku 20° (obr. 1). To umožňuje přizpůsobit se statické úhlové nesouososti až 1,5° na jeden záběr ozubení. Zmenšení provozní nesouososti se však projeví prodloužením životností spojky i ostatních dílů stroje, jako např. ložisek apod.
Každá příruba pouzdra je dodávána se dvěma záslepkami umístěnými ve vzdálenosti 180°. To umožňuje montáž plně pružné spojky se čtyřmi mazacími zátkami rozmístěnými po 90°, určenými k domazávání (obr. 2).
O-kroužek z materiálu Buna-N, který je namontován na vnějším pouzdru, zabraňuje úniku plastického maziva a průniku nečistot (obr. 3).
Tvar přímého zubu je používán u velikostí 080 až 300 (obr. 4). Jsou navrženy pro přizpůsobení nesouososti 0,5° na jeden záběr ozubení. Tyto velikosti jsou rovněž vybaveny demontovatelným koncovým kroužkem, který usnadňuje montáž a kontrolu zubů ozubení. Doporučené plastické mazivo KSG umožňuje dosáhnout maximální provozní doby. Další informace naleznete v části Mazání.
SKF logo