Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systémy Cold Tight

Nejsou vyžadována dlouhá období ochlazování.
Systémy SKF Cold Tight nabízí významné výhody. SKF CT snižuje dobu odstávek o několik dní při každém otevření a uzavření parní turbíny. Nejsou vyžadována dlouhá období ochlazování. Systém také pomáhá při efektivnějším plánování odstávek.

Zvýšená bezpečnost

Šrouby Cold Tight významně snižují riziko nehody a zvyšují bezpečnost osob, jelikož k natažení šroubů není třeba používat teplo. Nezbytná síla je zajištěna pomocí čistého a bezpečného oleje.

Inteligentní způsob, jak vydělávat peníze

Všechny šrouby CT lze dotahovat jednotlivě nebo po skupinách. Až polovina všech šroubů na pouzdru může být předepnuta zároveň a všechny šrouby se utahují pomocí jednotné metody. Celá konstrukce je osazena v rámci dostupné plochy na ploše základny pouzdra. Všechny nástroje se ovládají jako integrovaná jednotka s adaptérem s kuželovým závitem, který nemá žádné závity vyčnívající z matic.

Spolehlivé uzavírání a utěsnění

Jednotlivým nebo současným předepínáním šroubů a propojením tlaku v čerpadle s efektivní přítlačnou plochou napínáku lze získat požadované předepnutí šroubu a přesné rozložení zátěže na pouzdru. To zajišťuje bezpečné a spolehlivé uzavření a utěsnění vodorovného spoje se spolehlivými a opakovatelnými výsledky.

Technologie SKF, kvalita a služba

SKF CT je založeno na metodě tlakového oleje SKF vyvinuté na začátku 40. let. Od té doby se technologie posunuly ještě dále.

Jak SKF CT funguje

Sestava napínáku je osazena na šroubu pomocí závitu kuželového adaptéru. Bezpečnostní táhlo je následně protaženo skrz adaptér a sestava napínáku je hotová.
Napínák je ovládán pneumatickým čerpadlem, která dodává olej pod tlakem 150 MPa pro předepnutí.
Při uzavření/otevření pouzdra turbíny se napínáky montují až na 50 % šroubů pouzdra.
Napínáky jsou připojeny sériově a natlakovány čerpadlem. Při konkrétním tlaku oleje se čerpadlo zastaví a matice se ručně dotáhnou. Tlak je uvolněn a písty se zasunou. Nástroje se vyjmou a napnutí je ověřeno. Při demontáži je postup obrácený.
SKF logo