Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hydraulické kroužky a matice pro lodní šrouby

Časově úsporné technické řešení SKF
Lodní šrouby se běžně montují na kuželový konec hřídele pomocí matice a pera. Točivý moment je přenášen třením mezi stykovými plochami a pero je použito k přenosu pouze v případě, že by tření bylo nedostatečné.
Při montáži je ohřátý náboj lodního šroubu posouván na kuželové ploše a nasouván na pera mezi drážkou a nábojem nebo je možné dosáhnout požadovaného axiálního posunutí hydraulickým lisem či dokonce maticí.
Všechny tyto metody jsou časové náročné a obtížně se provádějí vzhledem k potřebě vysokých sil. Tyto metody jsou však nevhodné k montáži velkých lodních šroubů.
Uvedené běžné postupy jsou obzvláště pracné při demontáži lodních šroubů z hřídelů.
Demontážní síly jsou větší a na stykových plochách často dochází ke vzniku stykové koroze. Vzhledem k potřebným velkým silám jsou demontážní nástroje často objemné, drahé a obtížně se s nimi manipuluje. Z toho důvodu je demontáž v mnoha případech neobyčejně časové náročná.

Časově úsporné technické řešení SKF

Metoda tlakového oleje SKF spolu s hydraulickým kroužkem nebo hydraulickou maticí SKF řeší veškeré takové problémy a současně umožňuje odstranit pera a drážky.

Schváleno všemi předními klasifikačními společnostmi

Tento postup je schválen všemi předními světovými klasifikačními společnostmi a jsou k dispozici stovky referenčních případů všech typů plavidel.
SKF logo