Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Montáž a demontáž

Montáž

S využitím metody tlakového oleje SKF je lodní šroub hydraulicky nalisován na kuželovou plochu pomocí hydraulického kroužku nebo hydraulické matice. Vysoká montážní síla potřebná k dosažení uložení s přesahem je podstatně snížena olejem, který je v průběhu montáže dopravován pod tlakem mezi stykové plochy. Tenký olejový film oddělí oba povrchy a tím nejen zmenší tření, ale rovněž sníží nebezpečí poškození stykových ploch stykovou korozí.
Jakmile je dosaženo potřebného axiálního posunutí, olej mezi stykovými plochami je vypuštěn. Tím je vytvořeno pevné spojení náboje s hřídelí a celá plocha hřídele může být využita k přenosu výkonu.

Demontáž

Při demontáži je vstřikován olej mezi stykové plochy a lodní šroub je uvolněn z kuželové plochy působením axiální složky kompresní síly. Z bezpečnostních důvodů je třeba omezit pohyb lodního šroubu v axiálním směru hydraulickým kroužkem nebo hydraulickou maticí. Stejný postup lze použít k montáži dalších dílů, jako např. otočného čepu kormidla a kormidlových pák.
Pro uživatele je velmi užitečné vědět, že SKF může dodat veškeré vybavení pro hydraulickou montáž dílů. Nabídka obsahuje úplný výběr hydraulických kroužků a hydraulických matic, čerpadel a vysokotlakých olejových injektorů.
Čerpadlo SKF 728619 je doporučeno pro hydraulický kroužek i pro vstřikování oleje do náboje lodního šroubu. Pro velikosti OKTC 505 a větší je doporučeno čerpadlo poháněné tlakovým vzduchem THAP 150.
SKF logo