Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hřídele

Konstrukce jednoho hřídele by měla umožnit posunout spojku na hřídeli dostatečně daleko, aby byla odkryta zadní část úložné plochy pro spojku. Tím se usnadní vyrovnání hřídelí pro spojky OKC, OKCX, OKCS a OKCK. Drsnost povrchu by měla činit Ra 2,5 μm. Úložná plocha pro spojku na hřídeli průměru 25 až 90 mm je vyrobena v toleranci h8 podle ISO Pro větší průměry se používá tolerance h7 podle ISO (tabulka).

Duté hřídele pro spojky OKC

Vnější pouzdro musí být u duté hřídele posunuto po kuželové ploše dále než u plné hřídele, pokud má být dosaženo stejného tlaku a stejného přenášeného výkonu. Tyto hřídele musí být dále vyztuženy pouzdry namontovanými za tepla do vybrání vyrobeného v místě pod úložnou plochou spojky. Tím se zabrání, aby při montáži spojky vzniklo v materiálu hřídele napětí, které by překročilo přípustnou mez.
Toto výztužné pouzdro by mělo být vyrobeno z povrchově tvrzené oceli s mezí průtažnosti min. 850 N/mm2. Pouzdra by měla být o 15 mm delší než délka působení tlaku (= A2 - A3 + 15 mm). Vnější průměr, požadovaný přesah mezi pouzdry a hřídelemi a dále zvětšení vzdálenosti axiálního posunutí (zmenšení rozměru A3) lze zjistit v tabulce pro různé hodnoty poměru průměrů dc/da.
Vhodné tolerance vnějšího průměru pouzder a vybrání v hřídelích odpovídají IT6, resp. IT7. Upozorňujeme, že úložné plochy pro spojku by měly být obrobeny na předepsaný průměr až po montáži výztužných pouzder.

Příklad

Spojka OKC má být namontována na hřídele s vnějším průměrem 400 mm a průměrem díry 120 mm.
tzn. dc/da = 120/400 = 0,3

Vnější průměr výztužného pouzdra lze vypočítat ze vztahu
db/da = 0,49, tzn. db = 196 mm.

Přesah δ je možné určit ze vztahu
δ/db = 0,0013, tzn. δ = 0,25 mm
Zvětšení velikosti axiálního posunutí R stanovíte z poměru R/da = 0,009. Tedy rozměr A3 v tabulkové části (30 mm) musí být zmenšen o 3,6 mm.
U dutých hřídelí, jejichž poměr průměrů je větší než 0,55, nelze dosáhnout normálních tlaků a celý točivý moment nemůže být přenesen. V takových případech se laskavě obraťte na místního zástupce SKF.

Duté hřídele pro spojky OKCX, OKCS, OKCK a OKF

Jestliže spojky OKCX, OKCS, OKCK a OKF mají být namontovány na duté hřídele, laskavě kontaktujte místního zástupce SKF.
SKF logo