Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Doporučení provedení a velikosti

Účelem návrhu přírubové spojky je optimalizovat počet a velikost šroubů pro přírubovou spojku a také rozměry přírub. Spojka by neměla mít méně než šest šroubů.
Šroub Supergrip je navržen pro maximální smykové napětí 280 N/mm2 a maximální tahové napětí 350 N/mm2.

Definice

TNN
=jmenovitý točivý moment [Nm]
TDD=návrhový točivý moment [Nm]
TSS=točivý moment přenášený šrouby Supergrip [Nm]
TTT=točivý moment přenášený spojovacími šrouby [Nm]
n11=počet šroubů Supergrip
n22=počet spojovacích šroubů
S=součinitel rázového zatížení
K11=max. smyková síla [N]
K22=předepínací síla působící na šrouby Supergrip [N] (tabulkatable)
K33=předepínací síla působící na spojovací šrouby [N] (tabulkatable)
a=součinitel materiálu příruby (tabulkadiagram 1)
b11=součinitel zbytkového předpětí ve šroubech Supergrip = 0,7
b22=součinitel zbytkového předpětí ve spojovacích šroubech = 0,8

Geometrické rozměry

E=průměr roztečné kružnice [mm]
d11
=jmenovitý průměr díry pro šroub Supergrip [mm]
d22=jmenovitý průměr díry pro spojovací šroub [mm]
d33=průměr hřídele [mm]
G=závit šroubu [mm]
D11=vnější průměr příruby [mm]
DDD=vnější průměr hydraulického zařízení pro předepínání šroubů [mm]
B11=dlouhý závitový konec šroubu Supergrip [mm]
B22=krátký závitový konec šroubu Supergrip [mm]
B33=krátký závitový konec spojovacího šroubu [mm]
Cminmin=min. tloušťka obou přírub dohromady [mm]
DMM=průměr matice [mm]
F=tloušťka matice [mm]
Rminmin=min. poloměr pro použití se standardním provedením nástroje [mm]
H11=min. prostor pro použití hydraulického zařízení pro napínání šroubů [mm]

Návrhový točivý moment

Návrhový točivý moment je stanoven podle

TD = TN S [Nm] .............(1)

Součinitel rázového zatížení S lze zvolit podle tabulky.

Počet šroubů Supergrip

Nejprve zvolte odhadem velikost šroubu, poté určete průměr roztečné kružnice E následujícím způsobem
E = d3 + DD + 10 [mm] .............(2)

Vypočtěte max. smykovou sílu na jeden šroub pro zvolenou velikost šroubu
K1 = 280 (π d12)a/4 [N] .............(3)

Počet šroubů Supergrip je potom určen podle
n1 = TD2000/(E(K1 + K2 b1 0,15)) .............(4)

Pokud vyjde počet šroubů Supergrip menší než šest, zvolte menší šroub a opakujte výpočet.

Vnější průměr příruby

Vnější průměr příruby se určí ze vztahu

D1 = E + 1,6 d1 .............(5)

Součinitel materiálu příruby a

Vzhledem ke stykovému napětí v přírubě spojky za provozu je třeba posoudit materiál příruby (diagram 2).

Kombinovaný systém

V případě použití kombinovaného systému Supergrip, např. při modernizaci, se počet šroubů Supergrip a počet spojovacích šroubů vybere následovně.

Návrhový točivý moment je stanoven podle vztahu (1)

Zvolte velikost šroubu Supergrip a určete průměr roztečné kružnice podle vztahu (2). Počet spojovacích šroubů by se měl rovnat násobku počtu šroubů Supergrip (1, 2, 3....).

Zvolte vhodný počet šroubů Supergrip n1, který nesmí být menší než tři.

Vypočtěte točivý moment přenášený šrouby Supergrip

TS = n1 E (K1+ K2 b1 0,15)/2000 [Nm] .............(6)

Vypočtěte točivý moment, který má být přenášen spojovacími šrouby, podle vztahu

TT = TD - TS [Nm] .............(7)

Počet spojovacích šroubů n2 je poté vypočítán podle

n2 = TT 2000/(K3 b2 E 0,15) .............(8)

Specifikace materiálu

Dřík šroubu, pouzdro a matice:
Ocel SS 2541 je srovnatelná sB.S. 817M40
DIN 34NiCrMo6
SAE 4337
Mechanické vlastnostiReL = 700 N/mm2
A5 = min 12%

Převodní tabulka

1 N = 0,102 kp = 0.225 lb
1 Nm = 0,102 kpm = 0.738 lbf
1 MPa = 10,2 kp/cm2 = 145 lb/in2
1 N/mm2 = 0,102 kp/mm2 = 145 lb/in2
1 m = 39.37 in >
1 mm = 0,03937 in
1 in = 25,4 mm
0 °C = 273,15 K = 32 °F
SKF logo