Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Provedení

Šroub Compact Supergrip - OKBC

Kompaktní šrouby Compact Supergrip (obr. 1) jsou zkonstruovány se zapuštěnými konci kvůli úspoře místa. Zapuštěné konce jsou normálním požadavkem pro montáž spojek parních turbín, aby byla snížena úroveň ventilace a hluku.
Šrouby Supergrip je možné spojovat příruby opatřené rovnými dírami i dírami se zahloubením.

Pokud je požadována úzká tolerance hmotnosti spojky z důvodů vyvážení hřídele, mohou být šrouby dodány tak, aby splňovaly hmotnostní specifikace.

Kombinovaný systém Supergrip - OKBS a OKBT

Při použití šroubů Supergrip (obr. 2) k montáži spojky s určitým počtem a průměrem šroubů, jako je tomu u přírub klikových hřídelů a převodovek, nebo když jsou modernizovány již existující spojky, lze často počet šroubů zmenšit a přitom stále zachovat tuhé spojení pro přenos kroutícího momentu. Aby ale bylo zajištěno symetrické rozložení zatížení, tak minimální počet šroubů ve spojce by neměl být menší než šest. Aby byl splněn tento požadavek, vyvinuli jsme systém, ve kterém jsou šrouby Supergrip kombinovány s volně uloženými spojovacími šrouby.
Spojovací šrouby jsou nataženy a předepjaty stejným způsobem a stejným zařízením jako šrouby Supergrip. Tento kombinovaný systém je obzvláště výhodný v případě, když působící ohybové a axiální síly jsou vysoké v porovnání s kroutícím momentem. Volně uložené spojovací šrouby kladou nižší nároky na obrábění, a tedy celkové náklady na spojku jsou nižší.

Spojovací kolík Supergrip - OKBD

Pro připojení příruby k náboji se slepými dírami byl vyvinut speciální systém Supergrip, jehož součástí je jedinečný spojovací kolík kombinovaný s hydraulicky napínanými spojovacími šrouby (obr. 3). Aplikace zahrnují montované elektrické rotory, lodní šrouby namontované na přírubách, přišroubovaná lopatky lodního šroubu a spojky budičů. Spojovací kolík lze rovněž použít k zajištění stroje v požadované poloze a k uzavření vypouštěcích trubek či otvorů v tlakových nádobách.
Spojovací kolík je také vynikající řešení zazátkování otvorů v nádobách reaktorů atomových elektráren. Spojovací kolíky Supergrip již byly ověřeny v reaktorové nádobě při úpravách programů, když muselo být demontováno potrubí připojené k nádobě reaktoru. Kolíky Supergrip byly použity k zazátkování otvorů zevnitř nádoby v aktivní zóně v hloubce devíti metrů. Instalace byla snadná a zazátkování otvorů bezpečné.
SKF logo