Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Šrouby Supergrip

Zkrácení doby odstávky!
Progresivní konstrukce spojek OK se uplatnila také u spojkového šroubu. Šrouby Supergrip představují „průlom“, který přinesl zdokonalení technického řešení spojení rotujících přírubových spojek. Používají se na souši i na moři a jejich výkonnost dokazuje, že předčí jakýkoli jiný spojkový šroub na trhu.
Před zavedením šroubů Supergrip musely být šrouby “zaraženy” do provozní polohy ocelovou palicí. Tomu předcházelo časově náročné honování děr a broušení šroubů. I v případě použití dokonalejších způsobů montáže šroubů lze jen obtížně dosáhnout uložení s přesahem. Po každé montáži a opravě povrchu zůstává úzká spára, která zvyšuje pravděpodobnost vzniku nesouososti a následného oděru standardních šroubů. Nakonec je třeba šrouby vyměnit. Při vzniku spáry hrozí vyšší nebezpečí prokluzování spojky v případě přetížení, což se může projevit problémy s nevyvážením.
Uvedené nedostatky odstraňují šrouby Supergrip. Tyto šrouby představují podstatně lepší způsob řešení spojení přírubových spojek. Ve srovnání s běžnými systémy se spojovacími šrouby se šrouby Supergrip vyznačují snadnější montáží a demontáží. Lze je zasouvat a vyjímat rukou, přičemž vůle v otvoru zamezuje případnému vzpříčení. Šroub je hydraulicky roztažen v otvoru spojky a zajištěn pomocí sady přenosných nástrojů. Není nutný mostový jeřáb ani časové náročné zarážení šroubů. Po vyvrtání otvorů při první montáži se otvory již nemusejí dále vystružovat ani převrtávat. Použití šroubů Supergrip umožňuje předem stanovit délku odstávky potřebnou k demontáži a montáži šroubů v případě poruchy. Náklady jsou nižší a délka dalších odstávek se podstatně zkrátí.
Metoda tlakového oleje využívaná při demontáži šroubů, které lze opakovaně používat, byla zavedena skupinou SKF. Toto technické řešení, které bylo vyvinuto ve Švédsku, je založeno na téměř padesátiletých zkušenostech v oblasti konstrukce a výroby spojek pro lodní průmysl a od konce sedmdesátých let minulého století také pro technickou infrastrukturu.
SKF logo