Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a demontáž

Montáž šroubu Supergrip

Protože na počátku je šroub menší než otvor, snadno jde zasunout rukou. Kuželový dřík je vtažen do pouzdra hydraulickým zařízením pro předepínání šroubů, přičemž vznikne kontrolovaný radiální přesah.
Po namontování matic je šroub hydraulicky předepnut vysokým axiálním předpětím. Jakmile je odpojeno čerpadlo a zařízení pro předepínání šroubů, šroub je schopen přenášet vysoké točivé momenty.

Demontáž šroubu Supergrip

Připojte hydraulické zařízení pro předepínání šroubů, natlakujte je a uvolněte jednu matici.
Hydraulické čerpadlo připojte ke středu šroubu. Vstříknutím oleje je šroub uvolněn z pouzdra. Šroub sklouzne z kužele a pouzdro okamžitě získá svůj původní průměr.
Alternativně lze šroub vytáhnout z pouzdra hydraulickým zařízením pro předepínání šroubů připevněným na opačné straně.
Po odšroubování matic lze šroub a pouzdro snadno vytáhnout rukou.
SKF logo