Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ustavovací nástroj Supergrip

Co je to

...operace radiálního ustavení otvorů pro šrouby a výrazně zkracuje potřebný montážní čas, čímž dokazuje svou výhodnost
Stejně jako technicky progresívní spojky uložené s přesahem či spojkové šrouby Supergrip (které se osvědčily doslova v tisících aplikací) využívá také ustavovací nástroj Supergrip hydraulickou sílu k ustavení dílů – v tomto případě k odstranění úhlové nesouososti čelních ploch přírub podle hřídelů. Ustavení je snadné, předvídatelné, rychlé a opakovatelné. Sada ustavovacího nástroje Supergrip, která se skládá z několika málo základních dílů, je jednoduše důmyslná, avšak vyznačuje se neobyčejně vysokou účinností.

Co to dělá

Ustavovací systém Supergrip odstraňuje veškerou nahodilost z operace radiálního ustavení otvorů pro šrouby a výrazně zkracuje potřebný montážní čas, čímž dokazuje svou výhodnost. Nabízí elegantní řešení pro dokonalé ustavení. Již není zapotřebí hrubé síly. Pouzdra a ustavovací šrouby lze zasunout (a vytáhnout) rukou. Roztažení ustavovacích pouzder hydraulickým tlakem působícím na expanzní šroub vyvolává ohromnou sílu, která zajistí vysoce přesné radiální ustavení otvorů pro šrouby spojky.

Jak se to dělá

Jakmile dokončíte kroky, které se běžně provádějí při axiálním ustavování, ustavovací nástroj Supergrip zajistí dokonalé odstranění úhlové nesouososti obou přírub. Proces je jednoduchý a podobá se známému postupu používanému u expanzních šroubů Supergrip.

Tak to funguje:

  • Dvě příruby se přibližují k sobě, dokud se jejich vodící části nedotknou.
  • Velká úhlová nesouosost je korigována, dokud rozdíl os otvorů v obou přírubách není větší než 0,4 mm (0,02").
  • Dva ustavovací šrouby jsou zasunuty do dvou otvorů, které leží proti sobě na kružnici.
  • Dva ustavovací šrouby bez pouzder jsou zasunuty do dvou otvorů, které leží proti sobě na kružnici a nacházejí se ve vzdálenosti 90° od ustavovacích šroubů.
  • Zařízení na předepínání šroubů našroubujte na závity spojovacích šroubů. Tyto nástroje dodávané jako součást systému umožňují přitahovat vodící části spojky k sobě, dokud se čela přírub nedotknou.
  • Zařízení pro předepínání šroubů nasazená na ustavovacích šroubech (ještě jednou použijte nástroje, které jsou součástí dodávky) je roztáhnou a vysoká radiální síla působící v otvorech zajistí dokonalé ustavení obou přírub.
  • Všechny čtyři šrouby jsou nyní předepjaty. Matice jsou utaženy, aby bylo zachováno dosažené předpětí. Tím je spojka sevřena v ustavené poloze.
  • Spojka je nyní připravena k montáži šroubů Supergrip, po montáži šroubů lze ustavovací nástroje odstranit. Spojka je nyní dokonale ustavená až do příští montáže.

Následující části tvoří systém ustavovacího šroub Supergrip:

4 Šrouby
4 Expanzní pouzdra
8 Vodící matice
2 Rozpěrný kroužek
2 Montážní kroužek
2 Demontážní kroužek
1 Trn
SKF logo