Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montáž a demontáž

Montáž

Postup montáže (obr. 1)
 1. Zkontrolujte, zda stavěcí šrouby nepřesahují přes rovinu zadního čela matice.
 2. Utahujte matici na vnitřním dílu pouzdra, dokud nedosáhne nejzazší polohy.
 3. Našroubujte vnější díl pouzdra na vnitřní tak, aby se dotýkal matice. Upozorňujeme, že vnější díl pouzdra je opatřen levým závitem.
 4. Vložte stavěcí šrouby tak, aby se volně dotýkaly vnějšího dílu pouzdra.
 5. Vložte hřídel a namontujte náboj.
 6. Střídavě utahujte stavěcí šrouby. Zkontrolujte, zda jsou šrouby řádně utažené a dotáhněte všechny šrouby ještě jednou. (Pokud musí být zajištěn přenos maximálního momentu, je vhodné použít momentový klíč.)

Následující je nutné přísně dodržet:

 • Ponechejte přibližně 1 mm mezi maticí a nábojem. (obr. 2)
 • Při montáži posouvejte vnější díl pouzdra (4) a náboj (5) v axiálním směru od matice.
  Po namontování se náboj nesmí dotýkat osazení na hřídeli. Z toho důvodu je důležité ponechat mezeru mezi nábojem a osazením.
 • Jestliže vnější pouzdro nemůže být posunuto v axiálním směru, vnitřní pouzdro se bude smýkat na hřídeli ve směru k matici. Vzniklé třecí ztráty se projeví snížením schopnosti přenášet moment. Pokud je pouzdro namontováno tímto způsobem, přenášený moment dosáhne 70 % uvedeného momentu.

Demontáž

 1. Uvolněte stavěcí šrouby tak, aby se nedotýkaly pouzdra.
 2. Lehce uvolněte matici.
 3. Lehkými údery do matice nebo vnějšího dílu pouzdra uvolněte sevření kuželové části závitu.
SKF logo