Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Hřídele a náboje

Kruhovitost

Kruhovitost hřídele by měla být v toleranci IT7-IT8. Např. část hřídele nesoucí pouzdro SH by měla být kruhová a přímá v těchto udaných tolerancích. Stejné tolerance platí také pro náboj.

Drsnost povrchu

Drsnost povrchu hřídele by měla činit max. 3,2 Ra.

Duté hřídele

Maximální dovolený vnitřní průměr pro aplikaci s dutým hřídelem (obr. 1) lze určit podle:

dhmax = d v((Rp0,2 - 2(Py D)/d)/(Rp0,2))

kde

dhmax=maximální dovolený vnitřní průměr hřídele [mm]
d=průměr díry vnitřního pouzdra [mm]
Rp0,2=mez kluzu materiálu hřídele [N/mm2]
Py=stykový tlak na povrchu s nábojem [N/mm2]
D=průměr vnějšího pouzdra [mm]
Údaje o tolerancích pro hřídele a náboje jsou uvedeny v tabulce.
SKF logo