Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Stanice skladování oleje

Zmodernizujte procesy manipulace s olejem a jeho skladování

Stanice skladování oleje
Je všeobecně známo, že přibližně 50% všech předčasných selhání ložisek nastane jako následek špatného mazání a znečištění. Mazivo se může velice jednoduše během skladování, údržby nebo jeho transportu znečistit, a to jako následek nedostatečných znalostí o mazivu nebo jednoduše jako následek nepozornosti při práci s ním. Velmi často se mazivo promíchá s jiným mazivem nebo je znečištěno nežádoucím materiálem - jako jsou pevné částice, vlhkost, výrobní kapaliny a podobně.

Ke znečištění maziva a stykem s nečistotami může dojít během:
 • Dodávky (mazivo je již znečištěno).
 • Skladování (částice z okolního prostředí).
 • Přemístění do menších nádob (nekvalitní postupy).
 • Dávkování do zařízení (nekvalitní postupy).

Výhody stanice skladování oleje
Stanice skladování oleje je integrované řešení vyvinuté za účelem minimalizace styku oleje s nečistotami nebo znečištění během skladování a přemísťování. Jedná se o řešení na míru, které pomáhá zajistit čistotu, organizovanost, bezpečnost a spolehlivost při identifikaci, skladování a přemísťování maziva. Skládá se z na zakázku vyrobené sady barevně rozlišených nádob, čerpadel, navijáků s hadicí, filtrů, přídavného vybavení a nástrojů pro práci s mazivem. SKF nabízí analýzu vámi používaných postupů mazání a navrhne zlepšení různých konfigurací stanice skladování oleje tak, aby byla pro danou aplikaci co nejvhodnější.

Vlastnosti:
 • Výběr ze čtyř velikostí hliníkem pokovených ocelových nádrží: 113, 246, 454 a 908 litrů (30, 65, 120 a 240 US gal).
 • Rozšiřitelnost a různé konfigurace – rozšiřitelný systém umožňuje použít různý počet maziv ke skladování i dávkování.
 • Výběr z 10ti barev nádrží.
 • Kontrola přelití – všechny systémy jsou standardně dodávány s integrovanou nádržkou pro přelití a je tak v souladu s SPCC i s pravidly ochrany životního prostředí.
 • Hašení – obsahuje MSHA-CFR30 – certifikované hadice odolné proti ohni jako standard s volitelnou tavnou pojistkou izolace ventilů nádrže a automaticky uzavíratelnými kohouty.
 • Filtrace – všechny systémy jsou vybavené funkcí filtrace kapaliny v různých rozsazích měřených na mikrony a také pohlcovači vlhkosti.
 • Pro maziva až do ISO VG 680.
 • Všechny systémy jsou dodány jako kompletně sestavené jednotky – pro jednodušší přepravu a rychlou instalaci na místě určení.
 • Přeprava – všechny systémy mají integrované palety pro jednoduché nadzvednutí vysokozdvižným vozíkem a možnost přesunování ve výrobních prostorách.
 • Napájení – všechny systémy jsou standardně vybaveny 110 V jednofázovými TEFC motory a v případě potřeby mohou být nakonfigurovány i na použití s jinými zdroji napájení.

Standardní model

Stanice skladování oleje
 • Nejlepší postup pro kontrolu kontaminace.
 • Velká úspora prostoru.
 • Jednoduchý přesun v prostorech výrobního závodu.
 • Jedno čerpadlo a filtr na nádrž.
 • Tlakové dávkování.

Vyšší model

Stanice skladování oleje
 • Vynikající kontrola kontaminace.
 • Okamžitý prostor pro mazání.
 • Vynikající ergonomické dávkování a pracovní povrchy.
 • Integrované díly a skladování nástrojů.
 • Elektrické a mechanické ochranné systémy.
 • Jedno čerpadlo a filtr na nádrž.
 • Tlakové dávkování.
 • Mnoho možností vylepšení.
SKF logo