Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Automatické mazací systémy SKF pro silniční vozidla

Rovnoměrné mazání je důležité pro stav součástí podvozku a karosérie

Kromě udržování správného mazacího filmu pro snížení opotřebování, plní časté mazání funkci čištění součástí podvozku a karosérie od nánosů znečišťujících látek. Pokud si prach, nečistoty, písek nebo voda najdou cestu a proniknou k těmto součástem, vytvoří zde „brusnou sloučeninu“, která výrazně snižuje životnost ložisek.

Správné ruční mazání jednoho vozidla a cyklus údržby trvá běžně 30 minut. Pokud není každé stanovené místo stroje správně promazáno, může to mít negativní dopad na plán provozu, náklady na údržbu a na „dobu provozu“ stroje.

Automatické mazací systémy mohou pomoci

Automatické mazací systémy přivádějí správné množství mazacího tuku v nejvýhodnější okamžik – když je ložisko v pohybu. Automatické mazání snižuje prostoje, takže je vaše zařízení k dispozici, když jej potřebujete.

Automatické mazací systémy SKF a Lincoln pomáhají zabránit poškození ložisek a neplánovaným prostojům a současně optimalizovat dostupné lidské zdroje.

Výhody automatického mazání

 • prodloužení intervalů preventivní údržby (PM)
 • Nižší pracnost preventivní údržby (PM) 
 • Snížení míry poruchovosti součástí 
 • Snížení poruch na silnici 
 • Zvýšení míry použitelnosti nákladních vozidel 
 • Prodloužení provozní životnosti nákladních vozidel 
 • Snížení opotřebení pneumatik 
 • Zlepšení bezpečnosti a spolehlivosti vozového parku 
 • Zvýšení prodejní hodnoty použitého zařízení

Zkušenosti v širokém rozsahu aplikací

Společnost SKF nabízí úplný výběr vysoce výkonných jednopotrubních nebo progresivních mazacích systémů pro silniční vozidla, které jsou přizpůsobeny specifickým požadavkům zákazníků. Výrobci originálního zařízení (OEM) a jejich prodejci nabízejí systémy SKF a Lincoln jako standardní možnosti. Kromě toho naše globální síť kvalifikovaných distributorů může pomoci s přizpůsobením konstrukčního řešení a instalací systémů na většinu užitkových vozidel.

Společnost SKF nabízí automatické mazací systémy kompatibilní se standardním tuhým nebo tekutým mazacím tukem, které splňují požadavky výrobců OEM a vašich provozních podmínek.

Discover how automatic lubrication helps to keep your trucks moving

Automatic lubrication systems can help

Automatic lubrication systems supply the correct amount of grease at the best time – while the bearing is in motion. Automatic lubrication reduces downtime, so your equipment is available when you need it.

SKF and Lincoln automatic lubrication systems help prevent bearing damage and unscheduled machine downtime, while optimizing manpower resources.

Benefits from automatic lubrication

 • Extends preventive maintenance (PM) intervals
 • Reduces PM man-hours 
 • Decreases component failures 
 • Reduces road failures 
 • Increases truck usage 
 • Extends truck life 
 • Reduces tire wear 
 • Improves fleet safety and reliability 
 • Increases resale value of equipment

Experience in a wide range of applications

SKF offers a complete selection of high-performance single-line or progressive lubrication systems for the on-road market, which are tailored to the customer’s specific requirements. Original equipment manufacturers (OEMs) and their dealers offer SKF and Lincoln lubrication systems as standard options. In addition, our global network of qualified distributors can custom design and install systems on most commercial vehicles.

SKF offers automatic lubrication systems compatible with standard hard grease and fluid grease to meet the requirements of your OEM and your operating conditions.

SKF logo