Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Palubní mazací systémy

Mazací systémy pro mazání okolků kol a úpravu tření horních pojížděných ploch kolejnic

SKF EasyRail HighPressure – palubní mazání
Inteligentní technologie snižující spotřebu energie a paliva a opotřebení materiálů železničních vozů se stále více uplatňují ve všech oblastech železniční dopravy. Asociace amerických železnic (AAR) odhadla, že opotřebení a tření vznikající při styku kol vlaků s kolejnicemi z důvodu neefektivního mazání stojí provozovatele železniční dopravy více než 2 miliardy dolarů ročně. Systémy SKF EasyRail se zaměřují na tření, ke kterému dochází při styku kol železničních vozů s kolejnicemi.

Systémy SKF EasyRail pro mazání okolků kol a úpravu hlav kolejnic se osazují přímo na první nápravu předního vozu a přinášejí provozovatelům:
 • úspory nákladů na údržbu vozidel a infrastruktury
 • nižší emise hluku
 • snížení spotřeby energie a paliva
Systémy SKF EasyRail mají nízké nároky na údržbu a vyznačují se spolehlivým provozem i za extrémních povětrnostních podmínek.
 • Aplikace

  Palubní mazací systémy se osvědčily jako velmi flexibilní a efektivní aplikace pro provozovatele železniční dopravy vzhledem k různým možnostem nastavení. Systémy SKF EasyRail lze nakonfigurovat pro jednopotrubní a dvoupotrubní aplikace mazacích systémů. Ve většině aplikací zajišťuje řízení a správu systém TCMS (Train Control Monitoring System). Na vyžádání může SKF dodat i řídicí jednotku včetně integrovaného snímače oblouků.

  Mezi hlavní aplikace patří:

  • lokomotivy
  • regionální a příměstské vlaky
  • vysokorychlostní vlaky
  • tramvaje, podzemní dráhy a další

  Stáhněte si přehled aplikací systému SKF EasyRail.

 • Přehled systému
 • Výhody
SKF logo