Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF EasyRail Compact

Jednopotrubní mazací systém pro železniční vozidla

SKF EasyRail Compact využívá stejnoměrné odměřování maziva. Dávkování je nastaveno v čerpadlové jednotce. Přepravním médiem je stlačený vzduch. Mazivo je přiváděno systémem potrubí přes rozdělovač průtoku do rozstřikovacích trysek, odkud je rovnoměrně nanášeno na okolky kol.

Proto je zapotřebí pouze jedno potrubí přenášející současně mazivo a stlačený vzduch. Jsou-li podmínky průtoku ve výstupních větvích podobné, směs vzduchu a maziva se v rozdělovači dělí na stejné části. Rozdělovač průtoku lze volitelně nahradit ventilem zajišťujícím samostatné mazání levého a pravého kola.

Aplikace

Systémy SKF EasyRail Compact lze používat univerzálně ve všech typech vozidel, od městské dopravy po regionální i meziměstské vlaky a lokomotivy. Nenáročná montáž také umožňuje rychlou modernizaci stávajících železničních vozidel. Jde o nejjednodušší řešení pro aplikace, u kterých lze tolerovat určité odchylky v rovnoměrnosti postřiku a delší trvání cyklu.
SKF logo