Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

SKF EasyRail HighPressure

Dvoupotrubní mazací systém pro železniční vozidla

Dvoupotrubní systémy SKF EasyRail High Pressure přivádějí stlačený vzduch a mazivo v samostatných potrubích. Mazivo je odměřováno přímo uvnitř rozstřikovací trysky.

Tlak v systému může činit až 100 barů. Mazivo je odměřováno uvnitř rozstřikovacích trysek (běžně 0,03 nebo 0,05 cm³ na jeden postřik) a nanášeno s vysokou přesností na okolky kol tlakem až 10 barů. Vysoký tlak v systému umožňuje dosáhnout maximální délky potrubí mezi čerpadlem a rozstřikovací tryskou 10 m.
Při použití vhodných maziv systém umožňuje bezpečné nanášení maziva za extrémních rychlostí a okolních podmínek, jako jsou nízké teploty (až -40 °C).

Systém SKF EasyRail High Pressure lze přizpůsobit pro funkci centrální mazací jednotky pro obousměrný provoz. Proto je upřednostňovaným řešením pro mazání kol předních náprav lokomotiv.

Aplikace

Systémy SKF EasyRail HighPressure se používají zejména u velkých lokomotiv, vysokorychlostních vlaků s tažnými vozy (příklad uspořádání), ale také v dalších aplikacích, které vyžadují z důvodů údržby zásobník maziva větší než 7 litrů, jako jsou například tramvaje, k mazání okolků kol a zadních čel vhodným množstvím maziva. Trysky lze rovněž nasměrovat na horní plochu kolejnice za účelem nanášení modifikátorů tření.

SKF logo