Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Nákladní trať

Robustní a spolehlivé systémy mazání kolejnic

Aplikátor traťového mazání pro nákladní trať
Aplikátor traťového mazání pro nákladní trať
Aplikátor traťového mazání pro nákladní trať
Aplikátor traťového mazání pro nákladní trať

Nákladní tratě jsou vystaveny velkým zatížením a využívány dlouhými vlaky s velkým počtem vagonů. Vyžadují mnohem více maziva než jiné tratě. Rovněž je žádoucí, aby při průjezdu jednoho vlaku proběhlo několik mazacích cyklů. Traťové mazací systémy musí být většího rozsahu a rovněž musí být schopny zajistit rychlý přívod maziva k bokům kolejnic.
Společnost SKF proto vyvinula řadu robustních a spolehlivých systémů schopných pojmout až 360 kg maziva. K dispozici jsou dva typy systémů: jeden pro nanášení plastického maziva na pojížděné hrany a druhý pro nanášení modifikátoru tření na horní plochy kolejnic.

Další informací naleznete na webu: lincolnindustrial.com

SKF logo