Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Traťové mazací systémy

Mazací systémy pro mazání boků a úpravu tření horních pojížděných ploch kolejnic

Traťový mazací systém Lincoln
Traťové mazací systémy účinně přivádějí souvislé a řízené množství maziva na kolejnici a udržují plastické mazivo nebo modifikátor tření na vhodném místě, odkud jej kola odebírají a roznášejí podél oblouku tratě. Součástí sortimentu jsou řešení pro boky a horní plochy kolejnic a pro opěrné kolejnice.

Traťové mazací systémy využívají snímače osazené na kolejnicích, které zjišťují projíždějící vlaky. Přivedené mazivo je zachyceno projíždějícími koly, která jej nanesou v následujícím oblouku či obloucích.

Vysokotlaká čerpadla s nízkým objemem účinně pokrývají kolejnici přesně stanoveným množstvím maziva a minimalizují tak znečištění. Technologie SKF využívající vrtané mazací otvory nebo aplikátory upevněné ke kolejnicím umožňují přesné odměřování plastického maziva a pomáhají zajistit, že každé mazací místo pokaždé automaticky obdrží stejné malé množství maziva.
Systémy umožňují čerpání na dlouhé vzdálenosti a použití vysoce viskózních maziv. K dispozici jsou systémy pro dvojkolejné tratě a zakázková řešení.

SKF logo