Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Hlavní trať

Mazání kolejnic pomocí aplikátorů

Mazání hlavních tratí pomocí mazacích lišt

Kolejnice hlavních tratí se smíšenou dopravou (nákladní a osobní) jsou více zatěžované, než je tomu u tramvajových linek a podzemních drah. Mazání mazacími otvory v kolejnicích proto většinou není povoleno. Společnost SKF vyvinula pro tyto aplikace řadu systémů s aplikátory, které se upínají ke kolejnicím.

SLID – traťové mazání
Mazání vodicích kolejnic_kolejnice s vrtanými kanály
Typy systémů: 
  • WIPER systémy nanášejí plastické mazivo na pojížděné hrany a boky kolejnic
  • Systémy SLID nanášejí modifikátor tření na horní plochy kolejnic nebo plastické mazivo na pojížděné hrany
  • Systémy G-RAIL jako jediné používají vrtané mazací kanály ve vodicích kolejnicích, protože tyto nejsou vystaveny velmi velkým zatížením.

SKF logo