Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Tramvaje a podzemní dráhy

Mazání kolejnic mazacími otvory

Mazání kolejnic_kolejnice s vrtanými kanály, princip
Traťové jednopotrubní mazání pro tramvaje a podzemní dráhy

Koleje tramvají a podzemních drah bývají oproti hlavním vlakovým tratím méně zatěžovány. Preferovaným způsobem nanášení maziva jsou proto mazací kanály vyvrtané do kolejnic. Pro tuto metodu musí zákazník získat schválení od místních dopravních úřadů.

Maziva nebo modifikátory tření jsou do mazacích míst přiváděny vysokotlakými hadicemi. Počet kanálů a jejich umístění se určuje na místě tak, aby byl zaručen kontakt kol s mazivem.

Možnosti systému s ohledem na požadavky zákazníků zahrnují nadzemní a podzemní čerpací stanice, ocelové skříně na ochranu hadicových spojů, ultrazvukové snímače vlaků, snímače počtu náprav a další.

SKF nabízí dva typy technologií systému:

SKF logo