Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém vstřikování plastického maziva SKF

Obrázek výrobku GVP-18 mai_mini
Systém vstřikování plastického maziva SKF typu GVP byl vyvinut k mazání dopravníkových řetězů vybavených maznicemi. Mazání probíhá automaticky, když se řetěz pohybuje. Nedochází ke zpomalení výroby.
Mazivo je pod tlakem vstřikováno přímo na čepy a/nebo válečky článku řetězu. Odměřovaný objem vstřikovaného maziva je nastavitelný. Je nezávislý na viskozitě maziva i na jakémkoli zpětném tlaku vlivem typu čepu nebo válečku.
Existuje široká řada dopravníkových řetězů a různé provozní podmínky. Proto je jednotka GVP často výsledkem úzké spolupráce – vývoje, montáže, uvedení do provozu – mezi uživatelem a SKF.

Přednosti
  • z menších odstávek dopravníku vyplývá pro pracovníky méně údržby
  • delší provozní životnost řetězů
  • velmi snadná montáž díky rámu z hliníkových profilů
  • snížení znečištění životního prostředí, ke kterému docházelo nadměrnou spotřebou maziva,
  • řiditelná frekvence vstřikování,
  • plně automatické mazací cykly s programovatelnou řídicí a monitorovací jednotkou AEP2-GV,
  • analýza stavu řetězu během procesu mazání pomocí softwaru SKF VisioLub

SKF logo