Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Systémy mazání minimálním množstvím maziva

SKF LubriLean

SKF LubriLean MQL
SKF LubriLean MQL
Popis systému:

Systém mazání minimálním množstvím maziva má za úkol dodávat minimální množství maziva do aktivních míst mezi nástrojem a obrobkem při řezných a tvářecích operacích. Mazání se provádí aerosolem tvořeným kapkami oleje, které jsou velmi jemně rozprášeny v proudu vzduchu. Mazání minimálním množstvím maziva (MQL) lze aplikovat na nástroj nebo obrobek dvěma různými způsoby, vnitřně nebo vnějškem:
  • SKF LubriLean, vnitřní MQL:
    při vnitřním způsobu mazání je stlačený vzduch nebo aerosol přiváděn vřetenem, držákem nástroje a nástrojem přímo k místu styku nástroje s obrobkem.
  • SKF LubriLean, vnější MQL:
    při vnějším způsobu mazání je aerosol přiváděn do mazacího místa z vnějšku pomocí trysek. S využitím správných odborných znalostí lze obráběcí stroje, které nejsou dodávány s vnitřním způsobem mazání MQL, modernizovat vnějším způsobem mazání SKF LubriLean.

Aplikace:

Aplikace SKF LubriLean u obráběcích strojů zahrnují mimo jiné frézování, válcování, řezání, vrtání, vyvrtávání, tváření.

Objevte řešení SKF pro mazání minimálním množstvím maziva

Součásti systému mazání minimálním množstvím maziva

SKF logo