Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Zařízení pro vyrovnávání hladiny oleje

Automatické seřízení optimální hladiny mazacího oleje

Zařízení pro vyrovnávání hladiny mazacího oleje řady LAHD
Zařízení pro vyrovnávání hladiny oleje
Zařízení pro vyrovnávání hladiny oleje SKF Oil Levellers LAHD 500 a LAHD 1000 jsou určena k automatickému udržování optimální hladiny mazacího oleje v ložiskovém tělese, převodovce, klikové skříni nebo podobných aplikacích mazání olejovou lázní. Vyrovnávače hladiny oleje SKF Oil Levellers vám umožňuje efektivně udržovat správnou hladinu mazacího oleje během provozu, čímž se optimalizuje výkonnost stroje a zvyšuje se provozní trvanlivost aplikací. Dále automaticky kompenzují únik mazacího oleje a nabízejí možnost vizuální kontroly hladiny oleje.

Jak to funguje
Zařízení pro vyrovnávání hladiny oleje SKF Oil Leveller se skládá ze dvou propojených zásobníků oleje. Spodní zásobník je v přímém kontaktu s aplikací a jeho hladina oleje je tedy stejná jako hladina mazacího oleje uvnitř aplikace. Pomocí ventilační trubice je spodní zásobník také v přímém kontaktu s okolním vzduchem.
Horní zásobník je vzduchotěsná nádoba obsahující olej na doplnění. Pomocí prodlouženého hrdla, které je ponořeno do oleje ve spodním zásobníku, jsou oba zásobníky v přímém vzájemném kontaktu. Olej však může přetékat pouze z horního zásobníku do spodního, jakmile hladina oleje ve spodním zásobníku klesne pod nastavenou úroveň, což umožní průnik vzduchu prodlouženým hrdlem do horního zásobníku.
  • Optimálně udržovaná hladina oleje poskytuje odpovídající mazání
  • Snadná vizuální kontrola
  • Prodloužené domazávací intervaly. LAHD 1000 kompenzuje ztráty vzniklé vypařováním až do 1 litru mazacího oleje!
  • Olej musí být doplňován ručně

Technické údaje
Označení
LAHD 500 / LAHD 1000
Hlavní rozměry

- LAHD 500
Ø 91 mm x 290 mm výška (3.6 x 11.4 in)
- LAHD 1000
Ø 122 mm x 290 mm výška (4.8 x 11.4 in)
Objem zásobníku

- LAHD 500
500 ml (17 US fl. oz)
- LAHD 1000
1 000 ml (34 US fl. oz)
Materiál zásobníku
Polykarbonát
Přípustný rozsah teplot
- 20 až 70 °C (-4 až 158 °F)
Přípustná vlhkost
0 - 100 %
Délka připojovací trubice
600 mm (23.5 in)
Připojovací závit
G 1/2
Materiál trubice
Polyuretan
Materiál O-kroužku
NBR - 70 Shore
Plochá těsnění
NBR - 80 Shore 6 ks
Ostatní materiál
Hliník, Bronz, Nerezová ocel
Vhodné typy mazacích olejů
Minerální a syntetické oleje
SKF logo