Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Odstředivé kompresory

Předávací kompresor REPH 16MW v Zapadno Tarkosalinskoe
Samostatné kompresory a pohony
Magnetická ložiska SKF S2M vybavují kompletní kompresorové stanice včetně vysokootáčkového elektrického motoru a pohonů parních a plynových turbín. Odstranění olejem mazaných ložisek z provozní rovnice umožňuje pro samostatné kompresory snížit spotřebu energie a rovněž redukovat činnosti údržby a monitorování. Během typické 20leté životnosti kompresoru mohou magnetická ložiska SKF S2M zajistit výrazné úspory nákladů na životní cyklus v porovnání s konstrukcemi ložisek mazaných olejem.
Hermeticky utěsněný kompresor GE

Hermeticky utěsněné kompresory
Magnetická ložiska poskytují jedinou vhodnou možnost pro hermeticky utěsněné kompresory. Společnost SKF jich uvedla do provozu více než 130 a zvládla složité konstrukce strojů a posunula výkonové limity na maximalizovanou kapacitu stroje. 

A výsledek? Flexibilnější provoz a řešení pro náročné procesy, městské oblasti a bezobslužné dálkové aplikace.

Stator magnetického ložiska
25 MW kompresor provozovaný více než 27 let
Od poloviny 80. let jsou kompresory vybavené magnetickými ložisky SKF S2M neustále v provozu s maximálními koeficienty využití. V novější době stála společnost SKF u zrodu bezobslužných kompresorových stanic v těžbě na volném moři s vysokootáčkovými elektrickými pohony v Severním moři, podávajících pokročilé výkony ve vzdálených provozech.
SKF logo