Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Služby

S celosvětovým servisním týmem a více než 1 000 instalací je společnost SKF Magnetic Mechatronics schopna podpořit zákazníky kdykoliv, za jakýchkoliv okolností a po celou dobu životního cyklu jejich magnetických ložisek, od telefonické podpory až po účelové servisní smlouvy.
Horká linka a technická podpora
Na naší horké lince pracují zasvěcení techničtí inženýři se silnými zkušenostmi s podmínkami v terénu a procesu. Umíme podpořit naše zákazníky při rozmanitých technických problémech, které lze vyřešit bez nutnosti návštěvy na místě.

Servis v terénu

Se zasvěceným týmem odborníků na servis v terénu působí společnost SKF po celém světě v rámci podpory instalací a uvádění magnetických systémů do provozu a poskytuje preventivní údržbu a asistenci u koncových zákazníků, aby pomohla ověřit, zda zařízení pracuje na plný výkon po celou dobu životnosti. Naši servisní technici v terénu jsou zkušení a jsou schopni podpořit při:

 • Ladění a uvádění do provozu
 • Preventivní údržbě
 • Nouzovém zásahu
 • Asistenci

Náhradní díly

Certifikované náhradní díly SKF konstruované pro specifické aplikace jsou testovány podle specifikací kvality SKF a splňují náročné výkonové standardy při užívání. Všechny díly využívají nejmodernější elektroniku s prostředky pro zapojení řídicích desek plug and play. Dodací lhůta některých náhradních dílů se různí od několika týdnů do několika měsíců a ačkoliv představují malou investici, mohou mít značný dopad na dostupnost a provozuschopnost. Výhody skladování náhradních dílů na místě:

 • Schopnost zlepšování výrobků
 • Účinná příprava pro neočekávané situace
 • Minimalizované prostoje a výrobní ztráty v případě poruchy

SKF může poskytnout podporu zákazníkům při optimalizaci jejich skladu náhradních dílů v místě navržením doporučených dílů pro každý individuální projekt.

Servisní kontakty

Naše aktivní magnetická ložiska jsou extrémně spolehlivá. Avšak pro úplné využití předností naší technologie v dlouhodobém a střednědobém výhledu jsou optimální postupy údržby nezbytné pro zabránění nepředvídaným haváriím a výrobním ztrátám.

Servisní smlouvy SKF poskytují zákazníkům klidnou mysl při udržování jejich zařízení v chodu po celou dobu životnosti magnetických ložisek.

Nabízíme servisní smlouvy na míru, které se řídí vašimi potřebami a rozpočtem, včetně:

 • Horké linky a technické podpory
 • Priority volání: vyšleme terénního servisního technika na místo pro odstranění problému v místě
 • Sledování údržby magnetických ložisek: roční aktualizace listu stavu údržby, každoroční doporučení a prohlídka zastaralých dílů
 • Vzdálená diagnostika: díky našim systémům datových záznamníků a monitorování stavu je společnost SKF schopna vám poskytnout podrobnou zprávu o stavu vašeho magnetického ložiska
 • Priorita dostupnosti zásob náhradních dílů: SKF poskytuje zásobu určených náhradních dílů v prostorách SKF, což značně zkrátí dodací lhůty pro naše zákazníky
 • Pro doplnění možnosti smlouvy o údržbě poskytne SKF každoroční technické a finanční zprávy


Aktualizace
Zákazníci nyní mohou prodloužit životnost svého zařízení nahrazením zastaralé technologie nejnovější technologií. S digitální elektronikou navrženou a testovanou společností SKF můžeme poskytnout novou řadu funkcí pro magnetická ložiska předchozí generace.
Školení

SKF ví, že spolehlivý provoz kritického zařízení závidí na odborných znalostech. S cílem poskytnout zákazníkům a uživatelům zařízení znalosti a zkušenosti nabyté během 35 let konstruování magnetických ložisek nabízí SKF účelová školení ve svém školicím středisku nebo u zákazníka.


Nabízíme široký rozsah kurzů na podporu našich zákazníků ve vývoji a úspěšný školicí program pro jejich zaměstnance, aby lépe porozuměli magnetickým ložiskům SKF S2M.

Naši školitelé mají zkušenosti se servisem v terénu kombinované s hlubokým porozuměním teorii magnetických ložisek a každá třída obsahuje teoretickou část a praktickou část.

Od základních kurzů poskytujících úvodní znalosti o magnetickém ložisku až po podrobné technické kurzy o dynamice rotorů napomáhají školení SKF vašemu personálu zkrátit neplánovaný výpadek a rychle řešit každodenní problémy.

SKF logo