Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ustavování řemenic

Jedním z běžných důvodů neplánovaných odstávek strojů poháněných řemenem je nesouosost řemenic. Nesouosost řemenic zvyšuje opotřebení řemenic a řemenů a také zvyšuje hladiny vibrací a hluku, které se projeví neplánovanou odstávkou stroje. Dalším důsledkem zvýšených vibrací je předčasná porucha ložiska. To také způsobí neplánovanou odstávku stroje.

Tradiční metody ustavování řemenic
Tyto metody, kterou jsou velmi rozšířené, zahrnují buď vizuální kontrolu ustavení a nebo vizuální kontrolu v kombinaci s pravítkem a/nebo s provázkem. Výhodou těchto tradičních způsobů je že potřebují krátkou dobu pro nastavení, i když použití pravítka vyžadují více času než samotná vizuální kontrola. Hlavní nevýhodou je chybějící přesnost. Někteří výrobci řemenů doporučují maximální horizontální úhlovou nesouosost 0,5° nebo i 0,25°, což není možné zajistit pouhým okem.

Měření rovnoběžné (A) a úhlové (B) nesouososti pomocí pravítka nebo provázku (C).
Správné ustavení znamená, že drážky řemenic jsou seřazeny (D)

Laserové metody ustavování řemenic

Použití laserového zařízení pro ustavování řemenic je rychlejší a mnohem přesnější než tradiční metody. Nástroje pro ustavování řemenic využívají pro ustavení buď čela řemenic a nebo drážky řemenic.

SKF má v nabídce tři zařízení pro ustavování řemenic, které patří buď do skupiny ustavování podle drážky nebo do skupiny ustavování podle čela.

Ustavování podle drážek řemenic klínových řemenů oproti ustavování podle čel umožňuje optimální nastavení řemenic nestejných šířek nebo s rozdílnými čely.

Ustavování podle čela je přizpůsobitelnější a může se použít u většiny strojů používající klínové řemeny, ozubené řemeny a většinu jiných řemenů a také u řetězových kol..

Přesné ustavení řemenic a řemene vám pomůže:
  • Prodloužit trvanlivost ložiska
  • Zvýšit provozuschopnost, účinnost a produktivitu strojního vybavení
  • Omezit opotřebení řemenic a řemenů
  • Snížit tření a tím i spotřebu energie
  • Snížit hlučnost a vibrace 
  • Snížit náklady na náhradní díly a odstávky strojů

A. Vertikální úhlová nesouosost
B. Horizontální úhlová nesouosost
C. Rovnoběžná nesouosost
D. Správné ustavení
SKF logo