Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Alignment tools

Shaft alignment

Reduce machinery breakdowns by up to 50% and increase your uptime
It’s a fact. Shaft misalignment is responsible for up to 50% of all costs related to rotating machinery breakdowns. Accurately aligning shafts can prevent a large number of machinery breakdowns and reduce unplanned downtime that results in a loss of production. In today’s challenging environment of reducing costs and optimizing assets, the necessity of accurate shaft alignment is now greater than ever.

What is shaft misalignment?
Machines need to be aligned in both horizontal and vertical plane. The misalignment can be due to parallel or angular misalignment and in fact is a combination of both.

Nesprávné a správné ustavení hřídelí

A. Rovnoběžná nesouosost (nebo přesazení)
B. Úhlová nesouosost
C. Správné ustavení

Účinky nesouosti hřídelů mají vážný dopad na ekonomiku závodu a zahrnují:
  • Zvýšené tření a tím i spotřeby energie
  • Předčasné poruchy ložisek a těsnění
  • Předčasné poruchy hřídelí a spojek 
  • Zvýšené úniky maziva těsněním 
  • Poruchy šroubů spojek a základů stroje 
  • Zvýšené vibrace a hlučnost

Které metody lze použít pro ustavování hřídelí/strojů?

A. Pravítko: Přesnost = špatná, Rychlost = dobrá, Snadnost použití = dobrá
B. Číselníkový úchylkoměr: Přesnost = dobrá, Rychlost = špatná, Snadnost použití = špatná
C. Laserové ustavení hřídelí: Přesnost = dobrá, Rychlost = dobrá, Snadnost použití = dobrá

Z přehledu vyplývá, že laserové ustavovací systémy jsou rychlejší a snadněji použitelné než číselníkové úchylkoměry, mají lepší přesnost a nevyžadují speciální odbornost pro dosažení přesných výsledků prakticky při každém použití.


O jakém typu laserového ustavovacího systému by se mělo uvažovat?
Před uvažováním o nákupu systému je třeba určit oblasti použití a vypracovat seznam požadavků. Nákup drahého systému, který je schopen prakticky splnit každé požadavky, může být finanční chybou, protože technici pro jeho používání musí být odborně připraveni. Většina úkolů ustavování se týká takových věcí jako vodorovně umístěného elektromotoru s čerpadlem nebo ventilátorem s jednou spojkou. Pro takové úkoly technici potřebují systém, který je rychlý a snadno použitelný a nepotřebuje dlouhou dobu pro nastavení.

Pro dokončení úkolu ustavení se často musí posunovat motorem, jak do stran tak i na výšku. Pro tyto úkony se musí použít ustavovací podložky. SKF nabízí obsáhlou řadu přesných ustavovacích podložek vhodných pro většinu apliakcí, které jsou k dispozici v jednotlivém balení nebo v připravených sadách.
SKF logo