Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Ohřívací přístroje pro montáž

Nesprávné montážní postupy odpovídají za 16 % případů předčasného selhání ložisek

Pro zamezení rizika nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních v 70. letech minulého století používat přenosné indukční ohřívací přístroje pro montáž ložisek. Od té doby došlo ke značným pokrokům v technologiích a společnost SKF stála v čele vývoje bezpečnějších, účinnějších a snadno použitelných indukčních ohřívacích přístrojů pro ložiska.

Indukční ohřívací přístroje SKF dosahují vysoké výkonnosti díky kombinaci pokročilé výkonové elektroniky se specializovanou konstrukcí.

Používání indukčních ohřívacích přístrojů SKF často vede k významnému snížení celkových nákladů na vlastnictví. Z hlediska obsluhy je rovněž důležitá jejich ergonomika a bezpečnost. Indukční ohřívací přístroje SKF jsou vybaveny konstrukčními prvky, které přispívají ke snadnému a bezpečnému používání. Ramena pro podepření ložiska snižují riziko převržení ložiska v průběhu ohřevu a ergonomicky tvarovaná jádra pomáhají zabránit únavě obsluhy. Jedinečné dálkové ovládání navíc umožňuje pracovníkovi ovládat ohřívací přístroj z bezpečné vzdálenosti od horkého ložiska, což zvyšuje bezpečnost obsluhy.

Ohřívací zařízení pro montáž

Indukční ohřev se vyznačuje mnoha přednostmi ve srovnání s jinými způsoby ohřevu ložisek

Způsoby ohřevu - Otevřený plamen
Ohřev ložiska otevřeným plamenem (A) má nejen nízkou účinnost a probíhá naprosto nekontrolovaně, ale navíc často způsobí poškození ložiska. Tento způsob by se neměl používat.
Způsoby ohřevu - Olejová lázeň
K ohřevu ložisek se někdy používá i olejová lázeň (B). Olejová lázeň často potřebuje dlouhou dobu k dosažení požadované teploty a může být obtížné regulovat skutečnou teplotu ložiska. Spotřeba energie při ohřevu olejovou lázní je také podstatně vyšší ve srovnání s použitím indukčního ohřívacího přístroje. Navíc riziko kontaminace ložiska znečištěným olejem je vysoká a může způsobit předčasné selhání ložiska. Manipulace s horkým, mastným a kluzkým ložiskem představuje velké riziko pro montéra, který musí postupovat s velkou obezřetností, aby nedošlo ke zranění.


Způsoby ohřevu - Pec
Pece a ohřívací plotny (C) jsou často používány k ohřívání velkých počtů malých ložisek a v takovém případě představují přijatelný způsob. Ohřev větších ložisek v pecích a na plotnách je v zásadně neefektivní a zdlouhavý a navíc představuje velké riziko zranění obsluhy.


Způsoby ohřevu - Indukční ohřev
Indukční ohřívací přístroje (D) představují moderní, účinný a bezpečný způsob ohřevu ložisek. Z provozního hlediska jsou rychlejší, čistší, lépe regulovatelné a snadno použitelné než jiné způsoby ohřevu.


SKF logo