Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Demontážní kapalina

Demontážní kapalina LHDF 900
Demontážní kapalina SKF LHDF 900 je vhodná pro použití s hydraulickými zařízeními SKF včetně hydraulických čerpadel, matic HMV a olejových injektorů. Demontážní kapalina obsahuje antikorozní látky, které nejsou agresivní k materiálům těsnění, jako je nitrilová pryž, perbunan, kůže a chromově loužená kůže, PTFE apod.

Technické údaje
Označení
LHDF 900/velikost balení
Měrná hmotnost
0,885
Bod vzplanutí
202 °C (395 °F)
Bod tuhnutí
-28 °C (-18 °F)
Viskozita při 20 °C (68 °F)
910 mm²/s
Viskozita při 40 °C (104 °F)
330 mm²/s
Viskozita při 100 °C (212 °F)
43 mm²/s
Viskozitní index
187
Velikost balení
5, 205 litrů
SKF logo