Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Montážní kapalina

Pro snadnou a rychlou montáž ložiska

Montážní kapalina LHMF 300
Montážní kapalina SKF LHMF 300 je vhodná pro použití s hydraulickými zařízeními SKF včetně hydraulických čerpadel, matic HMV ..E a olejových injektorů. Montážní kapalina LHMF 300 obsahuje antikorozní látky, které nejsou agresivní k materiálům těsnění, jako je nitrilová pryž, perbunan, kůže a chromově loužená kůže, PTFE apod.
Technické údaje
Označení
LHMF 300/velikost balení
Měrná hmotnost
0,882
Bod vzplanutí
200 °C (390 °F)
Bod tuhnutí
-30 °C (-22 °F)
Viskozita při 20 °C (68 °F)
307 mm²/s
Viskozita při 40 °C (104 °F)
116 mm²/s
Viskozita při 100 °C (212 °F)
17,5 mm²/s
Viskozitní index
167
Velikost balení
1, 5, 205 litrů
SKF logo