Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Metoda SKF Drive-up

Přesná montáž soudečkových ložisek a toroidních ložisek CARB

Metoda SKF Drive-up je jedinečná osvědčená metoda společnosti SKF pro přesné nastavení soudečkových ložisek a toroidních ložisek CARB na kuželových úložných plochách. 

Tato metoda je založena na použití hydraulické matice SKF HMV ..E, která je vybavena číselníkovým úchylkoměrem, a vysoce přesného digitálního tlakoměru na zvoleném čerpadle. Správného uložení se dosáhne kontrolovaným axiálním posunutím ložiska z předem stanovené polohy definované tlakem v hydraulické matici SKF HMV ..E. Ve druhé fázi je monitorováno posouvání ložiska do vypočtené vzdálenosti na kuželové úložné ploše. 

Tlak ve výchozí poloze a vzdálenost posunutí lze pro většinu ložisek SKF určit pomocí programu SKF Drive-up Method pro počítače PC a systémy iOS/Android.

Metoda SKF Drive-up je rovněž zahrnuta do jedinečné služby SKF pro montáž a demontáž ložisek skf.com/mount.
Ikona a QR kód programu SKF Drive-up Method
 • Omezuje používání spárových měrek
 • Značně snižuje dobu potřebnou k montáži soudečkových ložisek a toroidních ložisek CARB
 • Spolehlivá a přesná metoda nastavení
 • Jediný vhodný způsob montáže soudečkových ložisek s těsněním a toroidních ložisek CARB s těsněním


Program pro počítače PC nebo systémy iOSAndroid SKF Drive-up Method vypočítá požadované hodnoty pro ložisko a jeho uložení.

Metoda SKF Drive-up – podrobný postup

 1. Určete, zda při montáži budou v kluzném pohybu jeden nebo dva povrchy – viz obrázky níže.
 2. Lehce naneste na všechny styčné povrchy řídký olej, např. SKF LHMF 300, a opatrně umístěte ložisko na hřídel.
 3. Pomocí programu či aplikace SKF Drive-up Method nebo služby skf.com/mount vypočtěte požadované hodnoty pro ložisko a montážní uspořádání.
 4. Přivedením potřebného tlaku do hydraulické matice nasunujte ložisko až do výchozí polohy. Sledujte tlak pomocí tlakoměru na používaném čerpadle. Hydraulické čerpadlo SKF 729124 DU je vhodné pro Hydraulické matice SKF ≤ HMV 54E. Čerpadlo SKF TMJL 100DU je vhodné pro Hydraulické matice SKF ≤ HMV 92E, zatímco čerpadlo SKF TMJL 50DU je vhodné pro matice ≤ HMV 200E. Druhá možnost je připojit Digitální tlakoměr SKF THGD 100 přímo na hydraulickou matici.
 5. Posuňte ložisko na kuželové úložné ploše o požadovanou vzdálenost Ss.
  Axiální posunutí se nejlépe sleduje pomocí číselníkového úchylkoměru.
  Hydraulická matice SKF HMV ..E je připravena pro číselníkové úchylkoměry. Za normálních okolností je nyní ložisko namontováno na hřídeli s odpovídajícím přesahem a s vhodnou zbytkovou vůlí v ložisku.

Jeden kluzný povrch (obr. 1)
Jeden kluzný povrch (obr. 2)
Dva kluzné povrchy (obr. 3)
Dva kluzné povrchy (obr. 4)
Nula, výchozí a koncová poloha (obr. 5)

Výrobky pro metodu SKF Drive-up
Označení
Popis
HMV ..E (např. HMV 54E)
Hydraulická matice s metrickým závitem
HMVC ..E (např. HMVC 54E)
Hydraulická matice s palcovým závitem
HMV ..E/A101 (např. HMV 54E/A101)
Hydraulická matice bez závitu
729124 DU (pro matice ≤ HMV 54E)
Čerpadlo s digitálním tlakoměrem (MPa/psi)
TMJL 100DU (pro matice ≤ HMV 92E)
Čerpadlo s digitálním tlakoměrem (MPa/psi)
TMJL 50DU (všechny velikosti matic HMV ..E)
Čerpadlo s digitálním tlakoměrem (MPa/psi)
THGD 100
Pouze digitální tlakoměr (MPa/psi)
TMCD 10R
Vodorovný číselníkový úchylkoměr (0–10 mm)
TMCD 5P
Svislý číselníkový úchylkoměr (0–5 mm)
TMCD 1/2R
Vodorovný číselníkový úchylkoměr (0–0.5 in)


Technické údaje – Hydraulická čerpadla
Označení
729124 DU
TMJL 100DU
TMJL 50DU
Max. tlak
100 MPa (14 500 psi)
100 MPa (14 500 psi)
50 MPa (7 250 psi)
Objem/zdvih
0,5 cm³ (0.03 in³)
1,0 cm³ (0.06 in³)
3,5 cm³ (0.21 in³)
Objem olejové nádrže
250 cm³ (15 in³)
800 cm³ (48 in³)
2 700 cm³ (165 in³)
Jednotka digitálního
tlakoměru
MPa (psi)
MPa (psi)
MPa (psi)
POZNÁMKA: Všechna výše uvedená čerpadla jsou dodávána kompletní s digitálním tlakoměrem, vysokotlakou hadicí a rychlospojkou.
SKF logo