Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Metoda tlakového oleje SKF

Pro snadnou montáž ložisek

Metoda tlakového oleje SKF umožňuje bezpečnou, kontrolovatelnou a rychlou montáž ložisek a jiných dílů uložených s přesahem. Metoda nevyžaduje obrábění drážek pro pero na hřídeli a šetří cenný čas a náklady na materiály a výrobu. Uložení s přesahem jsou známá svou spolehlivostí při přenášení velkých torzních zatížení. Často představují jediné řešení při připojování nábojů k hřídelům s přerušovaným nebo proměnlivým zatížením.

Rychlá a snadná demontáž ložiska
Při použití metody tlakového oleje SKF jsou stykové povrchy od sebe odděleny slabou vrstvou oleje přivedeného pod vysokým tlakem, která prakticky odstraní tření mezi nimi. Metoda je univerzální a lze ji použít pro demontáž ložisek a jiných dílů osazených na válcových nebo kuželových úložných plochách. Při demontáži ložisek osazených na válcových úložných plochách může tlakový olej snížit požadované stahovací síly až o 90 %. Fyzické úsilí nutné k demontáži ložiska z úložné plochy pomocí stahováku je tedy výrazně nižší.

Při použití metody tlakového oleje SKF k demontáži ložisek z kuželových úložných ploch je síla způsobená přesahem zcela vyrovnána tlakem oleje. Ložisko je následně velkou silou vysunuto z úložné plochy a použití stahováku tedy není nutné. V tomto případě je nutné použít dorazovou matici, která vysunuté ložisko zastaví. Metoda tlakového oleje SKF, která se používá v řadě ložiskových aplikací, je rovněž vhodná pro jiné aplikace, jako jsou:
  • Spojky
  • Převodová kola
  • Kola železničních vozidel
  • Lodní šrouby
  • Sestavené klikové hřídele

Montáž – Kuželové hřídele

Koncepce
Tlakový olej mezi dvěma kuželovými plochami vytváří tenkou vrstvu, která snižuje jejich vzájemné tření. Požadovaná montážní síla je tak výrazně nižší. Tenká vrstva oleje také minimalizuje riziko přímého styku kovů při montáži, a tedy i nebezpečí poškození součásti (obr. 1).

Příprava
Při výrobě jsou hřídele opatřeny olejovými kanálky a drážkami. Ohledně technických informací o postupu přípravy hřídelů se poraďte s aplikačním inženýrem SKF (obr. 2).

Akce
Ložiska jsou montována natlačením na hřídel pomocí matice SKF HMV .. E. Sílu potřebnou k montáži ložiska lze snížit přivedením tlakového oleje mezi hřídel a ložisko. Toho se často využívá u větších ložisek (obr. 3).

Demontáž – Válcové hřídele

Koncepce
Přivedením tlakového oleje s určitou viskozitou mezi povrchy součástí uložených s přesahem dojde k oddělení stykových povrchů tenkou vrstvou oleje. Síla potřebná k demontáži se tím výrazně sníží. Tenká vrstva oleje také minimalizuje riziko přímého styku kovů při demontáži, a tedy i nebezpečí poškození součásti (obr. 4).

Příprava
Při výrobě jsou hřídele opatřeny olejovými kanálky a drážkami. Ohledně technických informací o postupu přípravy hřídelů se poraďte s aplikačním inženýrem SKF (obr. 5).

Akce
Demontáž ložiska lze usnadnit přivedením tlakového oleje mezi stykové povrchy. Jakmile tlak oleje vzroste, součást lze stáhnout z hřídele s minimálním úsilím (obr. 6).

Demontáž – Kuželové hřídele

Koncepce
Přivedení tlakového oleje mezi dva kuželové povrchy vytvoří reaktivní sílu, která může být značná – vlivem efektu „hydraulického válce“ může dojít k vytlačení vnější součásti (obr. 7).


Příprava
Při výrobě jsou hřídele opatřeny olejovými kanálky a drážkami. Ohledně technických informací o postupu přípravy hřídelů se poraďte s aplikačním inženýrem SKF (obr. 8).


Akce
Při demontáži ložisek se přivede tlakový olej mezi stykové povrchy. Po dosažení dostatečného tlaku je ložisko vytlačeno z úložné plochy. Aby ložisko nesklouzlo z hřídele, je třeba použít matici (obr. 9).

SKF logo