Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Slévárna Shri Ganesh – Řetězy a řetězová kola SKF výrazně zkracují prostoje a náklady na údržbu o 40 %

Slévárna Shri Ganesh používala u svých pohonů korečkových výtahů na přepravu abrazivního slévárenského písku místně vyráběné řetězy a řetězová kola. Tyto řetězy a řetězová kola se brzy opotřebovaly, což mělo za následek pravidelný výskyt prostojů.
To se následně promítalo do vysokých nákladů zákazníka.

Po vyhodnocení pohonu korečkového výtahu doporučila společnost SKF montáž válečkových řetězů SKF (PHC 20B-1X10FT) a řetězových kol SKF (PHS 20B-1B24). Při zkušebním nasazení výkonnost válečkových řetězů SKF a řetězových kol SKF vysoce překročila výkonnost stávajícího řešení s výrazným zkrácením prostojů a nákladů na údržbu o 40 %! Válečkové řetězy SKF a řetězová kola SKF umožnily pohonu korečkového výtahu při přemisťování abrazivního slévárenského písku u zákazníka plynulý chod.
SKF logo