Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Zákazník z těžebního průmyslu – SKF upravuje na zakázku spojky s hmotností větší než 2000 kg

Aplikace se svěrným pouzdrem FX
Svěrné pouzdro SKF PHF FX60-320X405 bylo namontováno na válec papírenského stroje, který pracuje v náročných provozních podmínkách.
Zákazník, podnikající v těžbě zlata, zaznamenal vážnou poruchu spojky pastorku mlýnu. Porucha představovala velký problém, protože zákazník neměl k dispozici náhradní spojku. Náhradní spojka nebyla hned k dispozici a musela se upravovat.

Poruchu navíc bylo třeba řešit urychleně, aby se předešlo odstávce celého dolu. Mnoho předních dodavatelů spojek, na které se zákazník obrátil, nebylo schopno požadavek vyřídit v době kratší než 4–5 měsíců.

Společnost SKF po konzultaci ihned přizpůsobila řešení podle potřeb zákazníka. SKF dodalo zákazníkovi spojku s hmotností větší než 2000 kg, která byla shodou okolností největší spojkou, kterou kdy SKF dodalo. I v případě neobvyklé výzvy je SKF Power Transmission schopno zajistit kvalitní řešení, překračující zákazníkova očekávání.
SKF logo