Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

Systém znalostí

SKF nabízí řešení založené na důkladném pochopení těsnícího systému a na možnostech vývoje materiálu, výrobku a procesu návrhu/konstrukce, testování a vlastního softwaru.

Při návrhování řešení mají inženýři SKF rovněž výhodu v používání vlastního softwaru pro návrh nové konstrukce, který byl vyvinut k popisování a charakterizování nelineárního chování těsnicích materiálů, a tedy pomáhá předpovědět výkonnost těsnění při různých podmínkách.
SKF logo