Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

cookie_information_popup_text_2[151]

SKF Spectraseal

Profily SKF Spectraseal jsou převážně používány pro extrémní a náročné požadavky aplikací, kde z důvodů omezených vlastností materiálů nelze použít konvenční lisované elastomery nebo termoplasty. Podmínky aplikací jako jsou:
  • Extrémní teploty: od kryogenických teplot do +290°C (+550°F)
  • Nízké tření: na tření citlivé aplikace, jako jsou ventily nebo tlakové spínače, které musí pracovat s velmi malým zatížením pružiny nebo tlakovým rozdílem
  • Přítomnost agresivních chemikálií: většina z technických plastových materiálů, jako jsou směsi na bázi PTFE, mají téměř univerzální kompatibilitu s médií
  • Vysokotlaký plyn: většina z technických plastových materiálů nevykazuje explozivní dekompresi, což je běžný problém pro mnoho materiálů na bázi elastomerů
  • Abrazivní nebo nemazané prostředí: média jako voda, barvy, pryskyřice a vrtný výplach můžou být velmi abrazivní k těsnicím materiálům na bázi elastomeru
  • Vysoké povrchové rychlosti a/nebo tlaky: Vzhledem k charakteristikám nízkého tření u těchto materiálů je možné tolerovat vysoké povrchové rychlosti, a to i bez mazání


SKF logo