Cookies na webu SKF

Společnost SKF na svých stránkách používá soubory cookies, které jí umožňují nabídnout návštěvníkům informace v co nejvhodnější formě, například pro zvolenou zemi a jazyk.

Souhlasíte s použitím souborů cookies společnosti SKF?

Všeobecné technické informace

Při návrhu těsnicích a vodicích systémů hydraulických válců je třeba věnovat pečlivou pozornost vzájemnému působení mezi všemi součástmi válce. provozním podmínkám a take požadavkům aplikace. Těsnící systémy jsou důležité, protože udržují provozní tlak a kapalná média uvnitř válce a zabraňují vniknutí nečistot do něj. Vodicí kroužky zajišťují účinné vedení součástí, které se vůči sobě vzájemně pohybují, a přenášejí radiální zatížení působící na sestavu válce. Při volbě správného těsnění a vodicích kroužků pro konkrétní aplikaci je třeba zvážit řadu faktorů. SKF proto vyrábí a prodává těsnění a vodicí kroužky v mnoha různých profilech, z různých materiálů a v širokém rozsahu řad a velikostí, aby byly vhodné pro širokou škálu provozních podmínek a aplikací. Každá z těchto kombinací provedení a materiálů má své konkrétní vlastnosti, které jsou vhodné pro určitou aplikaci.
Tato část a její podkapitoly podávají nezbytné základní informace. Úvod obsahuje přehled typů hydraulických válců, jejich klasifikaci a úvod k těsněním a vodicím kroužkům s popisem jejich funkcí. Dále jsou zde uvedeny podrobné technické informace, například o vlastnostech kvality těsnicích ploch, materiálech, kapalných médiích a vytlačování do mezer. Zahrnuty jsou rovněž informace o skladování a instalaci výrobků. Části věnované typům těsnění obsahují bližší informace o jednotlivých typech a profilech a jejich vlastnostech.
Samozřejmě nelze uvést veškeré informace pokrývající všechny možné aplikace. Pokud běžné profily nebo velikosti popisované v těchto částech neodpovídají požadavkům vaší aplikace, obraťte se na SKF a vyžádejte si další informace a specifickou nabídku. Návrh těsnících systémů pro nová provedení hydraulických válců nebo pro aplikace se speciálními požadavky může vyžadovat jistou úroveň odbornosti nad rámec obsahu této části. Při volbě správného těsnícího systému pro nová provedení válců mohou pomoci odborníci SKF na hydraulická těsnění.

Barevné kódování materiálů

Ilustrace výrobků v následujících částech používají systém barevného kódování skupin materiálů (tabulka 1), které však neodpovídá jejich skutečným barvám. Informace o skutečných barvách materiálů jsou uvedeny v části Materiály.
SKF logo